PKN
De Rank
 
Welkom

Kerkzaal
Welkom

Een plek om op adem te komen en inspiratie op te doen. Een veilige haven voor stilte en bespiegeling. Een ontmoetingsplaats voor iedereen die ‘iets’ zoekt. Een gemeenschap die open, warm en betrokken is. Dat is "De Rank" in Zetten. Wij staan voor een kerk waar jong en oud zich thuis voelt. Een kerk die actief is en midden in de samenleving staat. Die steun geeft aan mensen binnen de gemeente, Nederland en de wereld.

"De Rank" is sinds 2002 een zelfstandige gemeente, die onderdeel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De leden wonen o.a. in Zetten, Hemmen, Randwijk, Indoornik, Dodewaard, Herveld, Andelst en Heteren. Het kerkgebouw staat in Zetten.

"De Rank" is een gemeente waar de verkondiging van het Woord en het samen vieren centraal staan. In de wekelijkse samenkomst doet de gemeente nieuwe inspiratie op voor de komende week. Naast de vieringen is er veel aandacht voor pastoraat, diaconie en jeugd. Het pastorale team vormt het luisterend oor van de gemeente. Zij zijn er voor alle leden, jong en oud. De diaconie richt zich op mensen die financiële en materiële hulp nodig hebben. Aandacht voor de jeugd is er door open te staan voor vernieuwing, zonder de tradities uit het oog te verliezen.

Nieuwsgierig geworden? Loopt u gerust eens binnen op zondagmorgen of bij één van de andere activiteiten!

 
Laatste nieuws Laatste nieuws

Erediensten in De Rank

Zaterdag 18 december j.l. is een totale lockdown afgekondigd door de overheid in verband met de bestrijding van het coronavirus, met name van de nieuwe variant, die fors de kop op steekt. Deze maatregel duurt in ieder geval tot 15 januari 2022. De kerkenraad heeft derhalve per direct het volgende besluit genomen betreffende de erediensten in navolging van het advies van de Protestantse Kerk Nederland (PKN):

  • Wij verzoeken u de diensten zoveel mogelijk online te volgen. 
  • Het blijft mogelijk onze diensten te bezoeken, in geval u de diensten niet online kunt volgen, of omdat u heel graag de dienst fysiek bij wilt wonen.
  • Basisregels als handen wassen/desinfecteren, geen handen schudden, mondkapje gebruiken bij verplaatsingen, 1,5 meter afstand houden, hoesten en niezen in de elle boog en thuisblijven en testen bij klachten blijven onverminderd van groot belang.
  • Er wordt in de dienst niet gezongen, de liederen worden via de beamer ten gehore gebracht.

Helaas geldt bovenstaand ook voor de diensten op 1e en 2e Kerstdag. De Kerkenraad beseft dat deze maatregelen een grote teleurstelling vormen voor de gemeenteleden van De Rank.
Temeer omdat de gezamenlijke Kerst-Inn (Vluchtheuvel, Hemmen en De Rank) in de Vluchtheuvelkerk op vrijdagmiddag van 16-00 uur – 17.00 uur ook niet door kan gaan vanwege de vele verplaatsingen en ontmoetingen van mensen.
Opnieuw een Kerst in coronatijd met aangepaste kerstvieringen.


U kunt onze diensten online meebeleven via 'onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live' rechts op deze pagina.

 


Onze website:
Bent u lid van onze gemeente en wilt u toegang tot het afgesloten deel van onze website? Stuurt u dan een mail naar: derankwebsite@gmail.com. 

Website bijgewerkt 15-01-2022
 
 
 

Inloggen

kerkdienst
datum en tijdstip 16-01-2022 om 10.00 uur
Maaltijd van de Heermeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 06-02-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten Vorming en Toerusting:
http://www.gele-boekje.nl


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.