PKN
De Rank
 
Kerkdiensten algemeen

Kerkraam - uitleg over het raam vindt u onder 'Orgel en gebouw'
Kerkdiensten algemeen

Kerkdiensten:
Elke zondag om 10.00 worden er in ons gebouw kerkdiensten gehouden. Naast deze zondagsdienst worden er extra diensten gehouden rond Pasen en Kerst. Een aantal keren per jaar is er een dienst gezamenlijk met de ‘Vluchtheuvelgemeente’. Voor de locatie van deze diensten verwijzen we u naar de pagina ‘Kerkdiensten’ en ons informatieblad ‘Kerkluik’. Elke zondag na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie.

Kinderoppas:
Tijdens de kerkdiensten is er oppas vanaf 9.45 uur in zaal 1. De oppasdienst is voor kinderen van 0-4 jaar.

Kindernevendienst:
Elke zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8. De kinderen assisteren bij het uitgaan van de kerk bij de collecte (rode centjes) voor een goed doel.

 
Communicatie

Omslag jaarboekje
Communicatie

RANKboekje:
Met enige regelmaat verschijnt er een boekje met alle gegevens van de gemeente en de leden. Overige onderwerpen die hierin aan bod komen zijn onder andere: de sacramenten, kerkenraad, pastoraat, diaconie, jeugdraad, vrouwengespreksgroep, activiteitencommissie en vorming&toerusting.

RANKblad:
Het informatieblad 'RANKblad' van De Rank verschijnt 10 keer per jaar. In 'RANKblad' wordt ruimte gemaakt voor een bericht van de predikant, pastorale berichten en nieuws van de kerkenraad, diaconie en college van kerkrentmeesters. Tevens wordt aandacht gegeven aan alle activiteiten binnen de gemeente en vorming&toerusting. Het abonnementsgeld bedraagt EUR 17,50 per jaar (postabonnement EUR 36,- per jaar). 

RANKbrief:
Elke week wordt er op vrijdag/zaterdag een digitale nieuwsbrief verstuurd. Deze zogenaamde ‘RANKbrief’ heeft met name betrekking op de kerkdienst van de komende zondag. Voor diegene die niet over een computer beschikken wordt een uitdraai van de brief op zondag vooraf aan de dienst ter beschikking gesteld. Mocht u de zondagsbrief digitaal willen ontvangen, stuurt u dan een mail naar: ***rankbrief@derankzetten.nl***

Vorming&toerusting:
Ook de regionale werkgroep Vorming en Toerusting brengt jaarlijks een boekje uit met alle activiteiten voor de leden van meerdere kerkelijke gemeenten  en voor belangstellenden.  Een link naar dit ‘Gele Boekje' vindt u elders op deze website.

 

 
Geschiedenis Geschiedenis
We gaan terug naar 1971. De gereformeerde kerken van Randwijk en Heteren dreigden definitief vacant te worden door het geringe aantal leden. Er werd contact gezocht met Zetten en de classis Arnhem. Op 1 september 1971 ontstond de Gereformeerde kerk Streekgemeente Midden-Betuwe. Geografisch vielen onder deze gemeente ook Kesteren, Ochten en Lienden. Daar lag kerkelijk gezien nog een zogenaamde “witte vlek”.

In Kesteren werd de Hervormde Gemeente Emmaüs opgericht waarmee een samenwerkingsverband werd aangegaan. Kesteren breidde zich gestaag uit en na verloop van tijd werd de behoefte aan verzelfstandiging groter. De uitgestrektheid van de gemeente droeg niet bij aan een gevoel van saamhorigheid. In 1995 werd door een werkgroep een rapport opgesteld onder de titel “Samen verder…maar dan anders”. Daarna werd de verzelfstandiging van beide wijken in gang gezet. In september 2001 was het zo ver en gingen Heteren (met Randwijk) en Zetten samen verder onder de naam Streekgemeente Midden-Betuwe.

In oktober 2002 zijn de Vloedschuurgemeente Heteren en De Rank Zetten een zelfstandige gemeente geworden. Er stonden 3 kerkgebouwen in de gemeente en ondanks de beperkte middelen was er duidelijk behoefte aan een eigen kerkgebouw met predikant in elk dorp. In Heteren heeft men een boerderij omgebouwd naar kerkzaal. In Zetten werden de kerkzaal en bijgebouwen gerenoveerd. De vernieuwde kerkzaal is op 6 november 2002 in gebruik genomen, ruim een halve eeuw na de bouw van de kerk. In januari 1945 hadden Engelse soldaten een aantal huizen en het kerkje opgeblazen om een beter schootsveld te krijgen. Na de herbouw in 1949 was er, afgezien van het noodzakelijke onderhoud, niets meer gedaan.

De hele aanpak getuigde van durf en voortvarendheid en, niet te vergeten, offerbereidheid van de gemeenteleden. Een groot aantal vrijwilligers heeft maandenlang in en om de kerk keihard gewerkt om het huidige resultaat te krijgen. Zaterdag 13 september 2003 is alles, na een Open Huis, in een vesperviering officieel feestelijk in gebruik genomen (kijkt u naar de foto’s op de pagina ‘Orgel en gebouw’ en als u lid bent op ‘Fotoalbum’). De voorstelling op de eerste steen, die uit vier delen bestaat en gemetseld is in de binnenmuur van de hal, is ontleend aan het logo dat Klarien Verbeek ontwierp voor de omslag van het kerkblad KerkLuik, met daarin verwerkt de woorden: VREDE VOOR JOU HIERHEEN GEKOMEN.
 
Voorgangers in het verleden Voorgangers in het verleden
C. Flobbe
predikant te Zetten van ..-..-2013 tot 1-10-2017

mw. M.S. van Tuijl
predikante te Zetten van 1-8-2006 tot 31-12-2012

mw. P. Doorn                  
predikante te Zetten van 1-9-2001 tot 1-8-2005

G. Lubberts                      
predikant Streekgemeente van 1-12-1991 tot 31-1-2001

T.G. Ouw                           
predikant Streekgemeente van 7-9-1986 tot 7-6-1990

J.A. Netten                       
predikant Streekgemeente van 23-11-1975 tot 1-2-1987

G. Dijkstra                         
predikant Streekgemeente van 1-9-1971 tot 1-7-1974
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 04-10-2023 om 10:00
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten Vorming en Toerusting:
http://www.gele-boekje.nl


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.