PKN
De Rank
 
Diaconie

Diaconie

De diaconie is gericht op binnenlands diaconaat en Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Het diaconale werk kenmerkt zich door betrokkenheid en solidariteit met de medemens in de gemeente en de samenleving.

De diaconie verzorgt alle diaconale taken, zoals de verzorging van collecten inclusief de toedeling ervan, (wijk)diaconaat, organiseren/ondersteunen hulpacties, verzorging Heilig Avondmaal, contacten met maatschappelijk werk, enz. De werkzaamheden worden in een jaarlijks werkplan vastgesteld en verdeeld. De diaconie vergadert ca. 10 maal per jaar.De diaconie heeft twee ZWO-diakenen, die zich richten op het ZWO-werk dat meestal via het landelijke Kerk In Actie (KIA) namens onze kerken wordt uitgevoerd. Zij brengen activiteiten en projecten van ZWO onder de aandacht van gemeenteleden. Door middel van de Vaste Vrijwillige Bijdrage vanuit de gemeenteleden, acties en collecten worden inkomsten gegenereerd voor de verschillende ZWO-doeleinden. Met de ontvangende instanties in het buitenland wordt zoveel mogelijk interactief contact onderhouden. 

Een financiële gift voor diaconie of ZWO kunt u overmaken naar: NL 05 INGB 0002 7438 66 t.n.v. ZWO Gereformeerde kerk Zetten o.v.v. vrijwillige bijdrage diaconie of zending.

 
Concrete diaconale activiteiten Concrete diaconale activiteiten

Diaconaal werk is ook het werk van doeners:  

  • Enthousiaste vrijwilligers koken voor dak- en thuislozen bij Stichting het Kruispunt (http://www.stichtingkruispunt.nl). De Avondmaalscollecten zijn bestemd voor dit speciale doel.  
  • Kerkdiensten worden opgenomen en verspreid en er zijn taxidiensten voor mensen die slecht ter been zijn. Samen met Maatschappelijk Werk en plaatselijke sponsors worden kerstpakketten samengesteld en verspreid. 
  • Met vijf andere kerken wordt samengewerkt in de Prot. Chr. Stichting Thuiszorgcentrum ‘De Loohof’. Het gelijknamige centrum in Zetten huisvest en verzorgt bejaarden.
     
 
Diaconaal platform Diaconaal platform
Beste gemeenteleden,
Ondertekend door bijna alle diaconieën in de Overbetuwe is een brief gestuurd aan de Gemeente Overbetuwe. In de brief geeft het Diaconaal Platform Over Betuwe aan met ontzetting kennis te hebben genomen van de beslissing van de gemeente Overbetuwe om “Nee” te zeggen tegen het opnemen van 300 vluchtelingen. Ook geeft de brief aan dat de kerken meer betrokken zijn bij en gericht zijn op de Vluchtelingen dan op politieke argumenten. Gevraagd wordt om de beslissing te herzien of andere opties te openen om  mensen, van huis en haard verdreven, een thuis te bieden.
 
De burgemeester heeft daarop geantwoord dat de brief van het Platform getuigt van grote betrokkenheid. Verder geeft hij aan, dat er geen ‘Nee’ is gezegd, maar dat de grootte van de opvang op problemen stuitte. Ook zegt de burgemeester dat de gemeente in overleg is met COA om toch een aanvaardbare vorm van opvang te creëren. Onze brief zal worden doorgestuurd aan de Gemeenteraad.
 
De pers is ook over de brief van het Diaconaal Platform geïnformeerd via een persbericht. Dit heeft geleid tot een interview dat in de Gelderlander geplaatst is (zie onderstaand artikel).
 
Als diaconieën zijn we blij dat we op deze manier aandacht voor de vluchtelingenproblematiek hebben gekregen en onze mening hebben kunnen laten blijken.


 
Avondmaallinnen

Nieuw linnen voor de Maaltijd van de Heer
Avondmaallinnen

Zondag 9 november 2014

Voorafgaand aan deze viering van de Maaltijd van de Heer een korte toelichting bij de avondmaaltafel. Mogelijk heeft u al gezien dat onze tafel gedekt is met nieuw linnen.

Het oude avondmaallinnen is vele decennia in onze kerk gebruikt. De exacte ouderdom is niet te achterhalen. Wel weten we dat het avondmaallinnen eerst vele jaren gebruikt is in het gereformeerde kerkje in Randwijk, daarna is het linnen in Heteren in gebruik geweest, en na de verbouwing van de kerk hier in Zetten is het vanaf 2000 door ons gebruikt. De schatting is dat het zeker meer dan een kwart eeuw is gebruikt.
De sporen van het vele gebruik en reinigingsbeurten was het avondmaalkleed aan te zien. Tevens paste het qua afmetingen niet mooi op deze tafel. De diaconie vond dan ook dat het tijd was geworden om nieuw linnen aan te schaffen.

Linnen dat geschikt is voor een avondmaaltafel heeft een motief of tekst welke past bij de viering van het avondmaal. Dergelijke stof vindt men niet in elke winkel, totdat we op internet Mevr. Sanny de Zoete uit Delft tegenkwamen. Mevr. de Zoete heeft veel kennis over damast en linnen. Wij hebben haar daarom uitgenodigd in onze kerk. Tijdens dat bezoek heeft zij ons diverse mogelijkheden getoond.
De aanwezige personen die door de diaconie benaderd waren om te helpen bij het maken van een keuze – naast de diakenen een voormalig inrichtingscommissie lid en activiteiten commissieleden - waren direct overtuigd dat avondmaallinnen met de getoonde kwaliteit een verrijking is van de avondmaaltafel.
Onze keuze viel op het patroon met de druivenranken. Voor een kerk met de naam “De Rank” zeer geschikt en een passend motief bij de viering van de Maaltijd van de Heer.

Door de gewaardeerde arbeid en acties van de activiteitencommissie is het mogelijk geworden dit nieuwe avondmaallinnen aan te schaffen. Onze dank hiervoor.
 

Over het avondmaallinnen zegt Sanny de Zoete:
De viering van het Heilig Avondmaal is een van de hoogtepunten in het kerkelijk jaar. De met wit linnen damast gedekte tafels vormen het passende decorum en versterken het gevoel van gemeenschap en verbondenheid. De jachtige mens vindt rust bij de aanblik van het witte damast.

Voor degene die geïnteresseerd is om meer te weten over het avondmaal tafellinnen en/of  Mevr. S. de Zoete klik hieronder op "lees meer".

lees meer »
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 06-03-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 10-03-2024 om 10:00
4e zondag van de 40-dagentijd
Gez. dienst in de Rankmeer details

biddag
datum en tijdstip 13-03-2024
Geen dienstmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 17-03-2024 om 10:00
5e zondag van de 40-dagentijdmeer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.