PKN
De Rank
 
Diaconie

Diaconie

Het werk van de diaconie bestaat uit allerlei praktische taken zoals de verzorging van collecten inclusief de toedeling ervan, organiseren/ondersteunen hulpacties, verzorging Heilig Avondmaal, contacten met maatschappelijk werk, enz. maar kenmerkt zich vooral door betrokkenheid en solidariteit met de medemens in de gemeente en de samenleving. Daarbij richt de diaconie zich zowel op binnenlands diaconaat als op Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). De werkzaamheden worden in een jaarlijks werkplan vastgesteld.


Het ZWO-werk van de diaconie loopt vaak via het landelijke Kerk In Actie (KIA) maar De Rank kent ook enkele doelen waar persoonlijk contacten mee zijn, zoals het werk van Fineke Janssen in Bolivia of Stichting Haiti die het werk van Rob en Annemarie ondersteunt. Door middel van de Vaste Vrijwillige Bijdrage van de gemeenteleden, acties en collecten worden inkomsten gegenereerd voor de verschillende ZWO-doeleinden. Met de ontvangende instanties wordt zoveel mogelijk interactief contact onderhouden, waarover regelmatig gepubliceerd wordt in het Rankblad. 

Een financiële gift voor diaconie of ZWO kunt u overmaken naar: NL 05 INGB 0002 7438 66 t.n.v. ZWO Gereformeerde kerk Zetten o.v.v. vrijwillige bijdrage diaconie of zending.

 

 
Concrete diaconale activiteiten Concrete diaconale activiteiten

Diaconaal werk is het werk van doeners, zoals:  

  • Enthousiaste vrijwilligers koken voor dak- en thuislozen bij Stichting het Kruispunt (http://www.stichtingkruispunt.nl). De Avondmaalscollecten zijn bestemd voor dit speciale doel.  
  • Er zijn taxidiensten voor mensen die slecht ter been zijn.
  • Samen met Maatschappelijk Werk en plaatselijke sponsors worden kerstpakketten samengesteld en verspreid. 

Samen met maatschappelijk werk acties voor kinderen in vakantietijd.

 
Diaconaal platform Diaconaal platform
Binnen de gemeente Overbetuwe is er samenwerking tussen diaconieën van verschillende kerken in onder andere het diaconaal platform en in het Noodfonds Overbetuwe,
 
 
Avondmaallinnen

Nieuw linnen voor de Maaltijd van de Heer
Avondmaallinnen

Zondag 9 november 2014

Voorafgaand aan deze viering van de Maaltijd van de Heer een korte toelichting bij de avondmaaltafel. Mogelijk heeft u al gezien dat onze tafel gedekt is met nieuw linnen.

Het oude avondmaallinnen is vele decennia in onze kerk gebruikt. De exacte ouderdom is niet te achterhalen. Wel weten we dat het avondmaallinnen eerst vele jaren gebruikt is in het gereformeerde kerkje in Randwijk, daarna is het linnen in Heteren in gebruik geweest, en na de verbouwing van de kerk hier in Zetten is het vanaf 2000 door ons gebruikt. De schatting is dat het zeker meer dan een kwart eeuw is gebruikt.
De sporen van het vele gebruik en reinigingsbeurten was het avondmaalkleed aan te zien. Tevens paste het qua afmetingen niet mooi op deze tafel. De diaconie vond dan ook dat het tijd was geworden om nieuw linnen aan te schaffen.

Linnen dat geschikt is voor een avondmaaltafel heeft een motief of tekst welke past bij de viering van het avondmaal. Dergelijke stof vindt men niet in elke winkel, totdat we op internet Mevr. Sanny de Zoete uit Delft tegenkwamen. Mevr. de Zoete heeft veel kennis over damast en linnen. Wij hebben haar daarom uitgenodigd in onze kerk. Tijdens dat bezoek heeft zij ons diverse mogelijkheden getoond.
De aanwezige personen die door de diaconie benaderd waren om te helpen bij het maken van een keuze – naast de diakenen een voormalig inrichtingscommissie lid en activiteiten commissieleden - waren direct overtuigd dat avondmaallinnen met de getoonde kwaliteit een verrijking is van de avondmaaltafel.
Onze keuze viel op het patroon met de druivenranken. Voor een kerk met de naam “De Rank” zeer geschikt en een passend motief bij de viering van de Maaltijd van de Heer.

Door de gewaardeerde arbeid en acties van de activiteitencommissie is het mogelijk geworden dit nieuwe avondmaallinnen aan te schaffen. Onze dank hiervoor.
 

Over het avondmaallinnen zegt Sanny de Zoete:
De viering van het Heilig Avondmaal is een van de hoogtepunten in het kerkelijk jaar. De met wit linnen damast gedekte tafels vormen het passende decorum en versterken het gevoel van gemeenschap en verbondenheid. De jachtige mens vindt rust bij de aanblik van het witte damast.

Voor degene die geïnteresseerd is om meer te weten over het avondmaal tafellinnen en/of  Mevr. S. de Zoete klik hieronder op "lees meer".

lees meer »
 
 
 

Inloggen

kerkdienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10:00
Overstapdienstmeer details

Koffieochtend
datum en tijdstip 19-06-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
Maaltijd van de Heermeer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.