PKN
De Rank
 
Welkom

Kerkzaal
Welkom

Een plek om op adem te komen en inspiratie op te doen. Een veilige haven voor stilte en bespiegeling. Een ontmoetingsplaats voor iedereen die ‘iets’ zoekt. Een gemeenschap die open, warm en betrokken is. Dat is "De Rank" in Zetten. Wij staan voor een kerk waar jong en oud zich thuis voelt. Een kerk die actief is en midden in de samenleving staat. Die steun geeft aan mensen binnen de gemeente, Nederland en de wereld.

"De Rank" is sinds 2002 een zelfstandige gemeente, die onderdeel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De leden wonen o.a. in Zetten, Hemmen, Randwijk, Indoornik, Dodewaard, Herveld, Andelst en Heteren. Het kerkgebouw staat in Zetten.

"De Rank" is een gemeente waar de verkondiging van het Woord en het samen vieren centraal staan. In de wekelijkse samenkomst doet de gemeente nieuwe inspiratie op voor de komende week. Naast de vieringen is er veel aandacht voor pastoraat, diaconie en jeugd. Het pastorale team vormt het luisterend oor van de gemeente. Zij zijn er voor alle leden, jong en oud. De diaconie richt zich op mensen die financiële en materiële hulp nodig hebben. Aandacht voor de jeugd is er door open te staan voor vernieuwing, zonder de tradities uit het oog te verliezen.

Nieuwsgierig geworden? Loopt u gerust eens binnen op zondagmorgen of bij één van de andere activiteiten!

 
Laatste nieuws Laatste nieuws

Erediensten in De Rank
De maatregelen gelden vanaf zondag 17 oktober.
De overheid heeft opnieuw versoepelingen doorgevoerd in de Covid-19 maatregelen. Het moderamen van de Generale Synode heeft daarop advies uitgebracht aan de kerken. De kerkenraad heeft, met inachtneming van dit advies, voor onze gemeente de volgende beslissingen genomen ten aanzien van onze erediensten:

  • de 1,5 m verplichting vervalt formeel, maar blijf zorgen voor gepaste afstand
  • de opstelling van de stoelen wordt gewijzigd in rijen, met grotere afstand tussen de rijen dan voorheen en een breder middenpad. In geval u de stoelafstand te krapjes vindt kunt u op de stoel ernaast een kaartje leggen met de tekst “gereserveerd”, zodat die stoel ongebruikt blijft. De kaartjes liggen klaar in de hal
  • de registratie vervalt, er zijn maximaal 60 zitplaatsen beschikbaar
  • de dienstdoende diaken begeleidt de “verkeersstromen”
  • er wordt bij de uitgang gecollecteerd, dat geldt ook voor de actie van de Kindernevendienst
  • De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:
    • handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de ellenboog 
    • thuisblijven en testen bij klachten

U kunt onze diensten online meebeleven via 'onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live' rechts op deze pagina.
 

 


Onze website:
Bent u lid van onze gemeente en wilt u toegang tot het afgesloten deel van onze website? Stuurt u dan een mail naar: derankwebsite@gmail.com. 

Website bijgewerkt 09-10-2021
 
 
 

Inloggen

kerkdienst
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
Lectordienstmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
Bijbelzondagmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
Dankzondag / Maaltijd van de Heermeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 07-11-2021 om 16.00 uur
Maaltijd van de Heer in kleine kringmeer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten Vorming en Toerusting:
http://www.gele-boekje.nl


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.