PKN
De Rank
 
Welkom

Kerkzaal
Welkom

Een plek om op adem te komen en inspiratie op te doen. Een veilige haven voor stilte en bespiegeling. Een ontmoetingsplaats voor iedereen die ‘iets’ zoekt. Een gemeenschap die open, warm en betrokken is. Dat is "De Rank" in Zetten. Wij staan voor een kerk waar jong en oud zich thuis voelt. Een kerk die actief is en midden in de samenleving staat. Die steun geeft aan mensen binnen de gemeente, Nederland en de wereld.

"De Rank" is sinds 2002 een zelfstandige gemeente, die onderdeel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De leden wonen o.a. in Zetten, Hemmen, Randwijk, Indoornik, Dodewaard, Herveld, Andelst en Heteren. Het kerkgebouw staat in Zetten.

"De Rank" is een gemeente waar de verkondiging van het Woord en het samen vieren centraal staan. In de wekelijkse samenkomst doet de gemeente nieuwe inspiratie op voor de komende week. Naast de vieringen is er veel aandacht voor pastoraat, diaconie en jeugd. Het pastorale team vormt het luisterend oor van de gemeente. Zij zijn er voor alle leden, jong en oud. De diaconie richt zich op mensen die financiële en materiële hulp nodig hebben. Aandacht voor de jeugd is er door open te staan voor vernieuwing, zonder de tradities uit het oog te verliezen.

Nieuwsgierig geworden? Loopt u gerust eens binnen op zondagmorgen of bij één van de andere activiteiten!

 
Laatste nieuws Laatste nieuws

Erediensten in De Rank
Volgend op de versoepelingen door de overheid heeft de kerkenraad, rekening houdend met de concrete omstandigheden van ons kerkgebouw wat betreft ruimte en ventilatie, ten aanzien van de erediensten voor de maanden juli en augustus het volgende besloten:

* er zijn maximaal 60 zitplaatsen beschikbaar
* er kan worden meegezongen met het orgel, ondersteund door voorzangers
* koffiedrinken na de dienst is weer mogelijk
* er vindt registratie plaats van de aanwezigen
* collecteren bij het uitgang
* de “verkeersstromen” van de kerkgangers worden door coördinatoren begeleid
* de mondkapjesplicht vervalt
* Voor zover momenteel kan worden overzien zal in september de Kindernevendienst en de Oppasdienst weer van start kunnen gaan.

Uiteraard dienen de algemene randvoorwaarden zoals thuis handen wassen, ter plekke handen desinfecteren, thuisblijven in geval van klachten en de 1,5 m afstand in acht te worden genomen.
In de kerkenraadsvergadering van 25 augustus worden de maatregelen opnieuw beoordeeld aan de hand van de omwikkelingen omtrent het coronavirus.
Het is fijn om weer een stukje dichter bij het “normaal” te komen en elkaar te kunnen ontmoeten. De kerkenraad nodigt u/jullie dan ook van harte uit.

In de zomermaanden komen we afwisselend in de Vluchtheuvelkerk en De Rank bij elkaar. Zondag 4 juli wordt de dienst in de Vluchtheuvelkerk gehouden, waarin ds. J.M. Berghuis voorgaat.


Wij blijven de dienst online uitzenden, zodat u alle diensten thuis mee kunt beleven via de link rechts op deze pagina 'onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live'. Onze website:
Bent u lid van onze gemeente en wilt u toegang tot het afgesloten deel van onze website? Stuurt u dan een mail naar: derankwebsite@gmail.com. 

Website bijgewerkt 24-08-2021
 
 
 

Inloggen

kerkdienst
datum en tijdstip 26-09-2021 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10.00 uur
Israelzondagmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10.00 uur
Gezamenlijke dienst met de Vluchtheuvelgemeente in De Rankmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 17-10-2021 om 10.00 uur
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten Vorming en Toerusting:
http://www.gele-boekje.nl


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.