PKN
De Rank
 
We bidden samen het ´Onze Vader´ We bidden samen het ´Onze Vader´


In de kerkdiensten wordt een aantal keren een gebed uitgesproken. Aan het begin van de dienst is er een drempelgebed door de ouderling, daarna de roep om ontferming in het kyrië-gebed. Voor het lezen uit de Bijbel wordt een gebed tot de Heilige Geest gebeden. En vlak voor het einde van de dienst is er een ‘groot’ gebed, waarin dankgebed en voorbeden een plaats krijgen. Zo wordt een kerkdienst gedragen door het gebed. De meeste woorden worden gekozen door de voorganger. Bij het grote gebed kunnen ook dankgebeden en voorbeden worden aangedragen door anderen. (Elders in dit Rankblad wordt u van harte uitgenodigd om hier een bijdrage aan te leveren.)

Afsluiting van de gebeden
Het grote gebed wordt meestal afgesloten met het samen bidden van het ‘Onze Vader’, het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Het zijn vertrouwde woorden. Maar omdat de woorden zo vertrouwd zijn, staan we niet altijd meer stil bij de betekenis ervan. In de komende maanden wil ik in het Rankblad de woorden van het Onze Vader beter bekijken. Wat betekenen de woorden en waarom zouden wij ze nog steeds uitspreken in onze tijd?

Waarom bidden we het Onze Vader?
Het ‘Onze Vader’, zoals wij dat in onze gemeente samen bidden, komt uit het evangelie naar Matteüs 6 : 9 - 13 in de NBV. Jezus vertelt zijn leerlingen hoe ze moeten bidden. In Mat. 6 : 5 - 8 geeft hij eerst een paar waarschuwingen vooraf:
1. Bidden is geen demonstratie om bewonderd te worden. “Bid tot je Vader, die in het verborgene is.”
2. Gebruik geen veelheid van woorden, “Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.”
Tegenover het heel lang bidden met veel show geeft Jezus een kort en bondig voorbeeld van bidden.
Een iets andere bewoording van het gebed staat in Lucas 11 : 2 – 4. Daarvoor in Lucas 11 : 1 staat dat de discipelen Jezus vroegen: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ Het is dus een voorbeeld gebed.

God is jouw en mijn Vader
Het begint met ‘Onze Vader’, bij Lucas alleen ‘Vader’. Dat is de verhouding waarin een christen tot God mag bidden, praten met God als een kind met zijn/haar Vader. In het Oude Testament wordt het volk Israël ‘kinderen van God’ genoemd (Deut. 14:1 en Hosea 2:1) en in Jesaja 63 : 16 staat: ‘maar u, EEUWIGE, bent onze vader, van oudsher heet u Onze beschermer’.
In het O.T. gaat het vooral over de verhouding tussen God en zijn volk. Het volk wordt in z’n geheel aangesproken, vermaand en bevrijd. Terwijl Jezus de relatie met God heel persoonlijk maakt: ‘als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader’ (Mat. 6:6). God is ook jouw Vader, zo mag je bidden.

Persoonlijk en samen
U zou er nu tegenin kunnen brengen: Maar als dit gebed bedoeld is voor in het verborgene, waarom bidden we het dan in de kerk? En waarom bidden we er dan eerst nog een heleboel aan vooraf?
Door het samen in de kerk te bidden benadrukken we dat God ónze Vader is, van mij persoonlijk, maar ook van jou en van alle mensen. We bidden het niet op de hoeken van de straat, maar in de beslotenheid van de gemeente in de kerkdienst. Het samen hardop bidden benadrukt het persoonlijke en het gezamenlijke: ieder bidt persoonlijk en we doen dat samen. En ook als je het in jouw eigen binnenkamer bidt, weet je dat vele anderen, over heel de wereld ditzelfde gebed bidden.
Met het samen bidden van het gebed dat Jezus ons leerde, stellen wij ons ook in de lijn van vele generaties voor ons. Ook zij hebben met dit gebed tot God onze Vader gebeden.

Dank- en voorbeden van onze tijd
De dank- en voorbeden die we er in de kerk vooraf bidden, zijn de gebeden van deze tijd, want bidden heeft met het hier en nu te maken. In het ‘Onze Vader’ verwoord Jezus de kern van het gebed en daarbij mogen we als kinderen van de Vader al onze eigen dank en zorg aan God voorleggen. Met in gedachten de waarschuwingen van Jezus: geen demonstratie en geen veelheid van woorden. Alles mag gezegd worden, maar we hoeven God niet uit te leggen hoe onze wereld in elkaar zit.
terug
 
 
 

Inloggen

kerkdienst
datum en tijdstip 19-05-2024 om 10:00
Gezamenlijke pinksterviering bij "de Kom" in Hemmenmeer details

Koffieochtend
datum en tijdstip 22-05-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10:00
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.