PKN
De Rank
 
Protestantse Kerk Nederland Protestantse Kerk Nederland

We zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en werken met meerdere gemeenten intensief samen.

http://www.pkn.nl

Steunpunt zuidoost van de Protestantse kerk in Nederland waar onze gemeente bij aangesloten is, geeft een nieuwsbrief uit met daarin o.a. algemene informatie en cursusaanbod. Iedereen die hiervoor belangstelling heeft, kan zich abonneren op deze nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden door uw naam, adres en e-mail adres door te geven via deze link

 
Samenwerking met andere kerken

Gezamenlijke Pinksterdienst
Samenwerking met andere kerken

Een goede samenwerking met de kerkelijke gemeenten om ons heen is cruciaal. We hebben elkaar nodig in organisatie (jeugdwerk, catechese, Vorming & Toerusting enz.) en ondersteuning (predikant vervanging tijdens vakanties).

Ook in de kerkorde wordt aangegeven dat een gemeente de samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse dient te zoeken bij het vervullen van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping. Als kerkenraad streven we dan ook naar een optimale samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen uit de regio.

Binnen Zetten en Hemmen wordt intensief samengewerkt met:

Vluchtheuvelgemeente Zetten - www.vluchtheuvelgemeente.nl

Hervormde gemeente Hemmen - www.hervormdegemeentehemmen.nl

lees meer »
 
Gezamenlijke vieringen Gezamenlijke vieringen
Met de Vluchtheuvelgemeente wordt in de zomermaanden juli en augustus samen gekerkt.

Met kerken in de omgeving worden verschillende activiteiten ondersteund: de weeksluiting in het verzorgingstehuis “De Hoge Hof” in Herveld en de 4-mei herdenking in Zetten.
 
Jeugd- en jongerenwerk Jeugd- en jongerenwerk

De catechese wordt gezamenlijk georganiseerd door de Vluchtheuvelgemeente Zetten, de Hervormde gemeente Hemmen en de Gereformeerde kerk “De Rank” Zetten. De catechese staat open voor alle leden van de beide kerken. Naast de catechese zijn er verschillende op zichzelf staande activiteiten voor de jeugd die met verschillende kerken uit Zetten en omgeving worden georganiseerd en uitgevoerd.

 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 24-07-2024 om 10:00
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.