PKN
De Rank
 
'Van ACHTERHUIS tot VOORHOF' 'Van ACHTERHUIS tot VOORHOF'
In het boekje ‘Van Achterhuis tot Voorhof’, beschrijft de heer J.S.M Tornga het ontstaan van de Gereformeerde Kerken in de Midden Betuwe.

Ondanks de afwezigheid van archiefstukken, o.a. door oorlogsgeweld, weet hij een compleet overzicht te geven van alle gebeurtenissen. Hieronder volgt een samenvatting van zijn verslag met beeldmateriaal uit het boek. Leden van 'De Rank' kunnen inloggen en het gescande boek downloaden op de pagina 'Mediacentrum'.

De eerste Gereformeerde Gemeente in de Midden Betuwe is ontstaan in Randwijk. Op 22 februari 1887 ging men “formeel over tot het afwerpen van het synodale juk”, van de Nederlands Hervormde Kerk. Belangrijke voorvechter in de Betuwe van deze beweging was ds. Van Lingen. Randwijk was de 27e dolerende (=klagende, over het tegen hen begane onrecht) gemeente van Nederland. Ongeveer 1/3 van het aantal leden van de Hervormde Randwijkse Gemeente ging mee naar de nieuwe Gereformeerde Kerk.


De godsdienstoefeningen werden gehouden in het “Achterhuis” van de woning op Kerkstraat 15 te Randwijk. Op 14 augustus 1887 werd de nieuw gebouwde kerk in gebruik genomen. Men mocht echter geen klok laten luiden, omdat dit kerkje binnen 200 meter van de Hervormde Kerk stond.

Ook in Zetten ontstond op 27 september 1887 een kleine groep Dolerenden. Ds. Van Lingen was intussen uit de Nederlands Hervormde Kerk gezet en preekte in de eetzaal van het internaat van het eerste Christelijk Gymnasium in Zetten. Dit internaat was in 1864 opgericht door ds. Van Lingen. ’s Ochtends preekte hij in Zetten en ’s middags in Randwijk.
Over de beginperiode van de Gereformeerde Kerk van Zetten is niet zoveel bekend. Door de oorlog zijn de archieven van vóór 1944 verloren gegaan. Wel bekend is dat de bouw van een eigen kerk aan de Hoofdweg begon op 4 juli 1891. In november was de bouw gereed.

In eerste instantie waren er in Heteren niet genoeg kerkleden voor een afsplitsing. Op 18 augustus 1890 kwam het toch tot een oprichting van de Nederduitsch Gereformeerde (Dolerende) Gemeente te Heteren. Er werd een kerk gebouwd aan de Dorpsstraat. Op 21 november 1890 werd het eenvoudige kerkje ingewijd en in gebruik genomen.
In 1890 waren er in de Midden Betuwe dus 3 Gereformeerde Kerken met 1 voorganger, ds. Van Lingen. Deze dominee ging in 1891 over naar de Christelijke Gereformeerde Kerk (de Afgescheiden Kerken). De meningen over zijn overgang waren verdeeld. Toch bleef hij wel voorgaan in de Betuwe. Ds. Van Lingen vertrok later naar Rotterdam, de Gereformeerde Kerken herderloos achterlatend.

Op 17 december 1895 werd ds. J.J. Bajema als eerste predikant beroepen voor de kerken van Heteren en Randwijk. Hij vertrok al snel weer op 30 juli 1899. In 1900 overlegden Heteren, Randwijk en Zetten de mogelijkheden om gezamenlijk 1 predikant te beroepen. Ze konden het niet eens worden, mede door de uitgestrektheid van het gebied. Zetten bleef los van Heteren/Randwijk. 22 mei 1901 brak er in Randwijk een grote brand uit. Mede door de stormachtige oostenwind brandde er ongeveer 20 huizen af. Ook de Gereformeerde Kerk en de pastorie vatte vlam. De wederopbouw kostte veel inspanning. Men kerkte tijdelijk in de school.De eerste predikant van Zetten werd ds. P. Warmenhoven. Na twee jaar vertrok hij weer en bleef Zetten lange tijd vacant. Toen Zetten in 1918 nog steeds vacant was, vroeg men zich toch weer af of het mogelijk was om voor de 3 gemeenten 1 predikant te beroepen. Men besloot wederom om apart te blijven. Zetten overwoog in 1921 om samen met de Gereformeerde Kerk van Elst een voorganger te beroepen. Na enkele mislukte pogingen nam ds. Ubbens het beroep van beide kerken aan. Hij woonde eerst in Elst en later in Zetten aan de Hoofdstraat 62. Hij diende tot 1940. Na 1940 gingen Elst en Zetten weer zelfstandig verder. Zetten kreeg een eigen predikant, ds. Teerink.

In 1945 werd de kerk in Zetten opgeblazen door de Engelse soldaten om een beter schootsveld te krijgen. In Randwijk werd de pastorie verwoest. Voor de Zettense gemeente werd ’s ochtends in een schuur en ’s middags in de Hervormde Kerk van Hemmen gepreekt. De herbouw van de kerk en pastorie in Zetten was klaar op 22 december 1949. De kerken in Randwijk en Heteren werden hersteld en de pastorie in Randwijk herbouwd.

Aanvankelijk stond op het dak van de kerk in Zetten een torentje met een klok. Deze bewoog echter bij het luiden en zorgde voor lekkage boven het orgel. In 1972 werd het torentje dan ook verwijderd.

In 1967 de kerk in Randwijk vernieuwd. In 1970 werd in Heteren een tweedehandse houten nood kerk, ‘De Ark’, in gebruik genomen. Men had meer leden gekregen en meer ruimte nodig.
In 1965 sloten Zetten, Randwijk en Heteren zich aan bij de Wereldraad van Kerken. Na de invoering van kiesrecht voor vrouwelijke leden, werd het ambt opengesteld voor vrouwen in 1971. In Zetten met iets meer weerstand dan in Randwijk en Heteren.

De Arnhemse Classis drong na het vacant worden van Randwijk en Heteren aan op het oprichten van een “streekgemeente”. De 3 kernen op zich waren te klein om zelfstandig te blijven en men wilde werken aan de “witte vlekken” bij Kesteren, Ochten en Lienden. 1 september 1971 werd de Gereformeerde Kerk “Streekgemeente Midden Betuwe” gesticht. De nieuwe gemeente zou bestaan uit 3 wijken: Heteren, Zetten en Kesteren. Randwijk vormde met Heteren 1 wijk. Op 14 oktober 1982 werd “De Voorhof” in Kesteren geopend.Hier eindigt de beschrijving in het boekje “Van Achterhuis tot Voorhof”.
terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 29-03-2023 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur
6e zondag in de Veertigdagentijd, Palmzondagmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 06-04-2023 om 19.30 uur
Witte Donderdag. Viering Maaltijd van de Heer
Gezamenlijke dienst van Baptistengemeente, Vluchtheuvel en De Rankmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 07-04-2023 om 19.30 uur
Goede Vrijdag,
Gezamenlijke dienst van Baptistengemeente, Vluchtheuvel en De Rankmeer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten Vorming en Toerusting:
http://www.gele-boekje.nl


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.