PKN
De Rank
 
Rust Rust


Rust


Het lijkt misschien wat raar om juist nu over ‘rust’ te schrijven, terwijl de zomer weer voorbij is, maar rust is niet iets voor één of twee keer per jaar in een vakantie. Momenten van rust zijn het hele jaar door van groot belang, noodzakelijk voor ieder mens.
Dat wordt al duidelijk bij het verhaal van de schepping. Telkens aan het einde van een scheppingsdag staat er “Het werd avond en het werd morgen … “ (Genesis 1 : 5, 8, 13, 19, 23 en 31). Iedere nieuwe dag begint met de avond, zo geldt het nog steeds in het Jodendom. En in de tijd dat er nog geen elektriciteit was, betekent dat de dag begint in het donker. Misschien samen rond een vuurtje, met een maaltijd, in alle rust. Pas na de nacht begint de morgen, het licht, waarin gewerkt kan worden. Aan het einde van de scheppingsweek is er weer rust, de sabbat, om te genieten van alles wat er is.
In het christendom krijgt de rust nog meer voorrang, door de dag van de opstanding, de eerste dag van de week, tot rustdag te maken. Eerst een dag om ons te realiseren dat ons leven verankerd is in Christus, in zijn overwinning op de dood, in Gods Liefde voor ieder mens. Dat vraagt niet in de eerste plaats om hard werken, maar om ontvangen en dankbaar aanvaarden. Dat vraagt om tot rust komen.
Wij zien rust vaak als iets wat je moet verdienen. Iemand die te snel gaat zitten, wordt al gauw ‘lui’ genoemd. ‘Na hard werken is het goed rusten’, is een veel gebruikte uitdrukking. De vakantie wordt dan gezien als een beloning voor hard werken.
In dagblad Trouw stonden deze zomer (zoals bijna ieder jaar) artikelen over hoe mensen vakantie vieren en over de vakantiestress. Als na een periode van hard werken de vakantie er is, moet die ook helemaal geslaagd zijn, perfect. Alles moet kloppen, het liefst de bestemming ieder jaar verder, exotischer en luxer. En om dat voor elkaar te krijgen levert de vakantie vaak meer stress op dan ontspanning. Het begint al met het kiezen van het soort vakantie, waar de reis naar toe zal gaan en wat er allemaal geregeld moet worden. Waarbij ook de voorzieningen goed worden bekeken, zoals de aanwezigheid van Wifi. En dat is al lang niet meer alleen voor de kinderen. Ook veel volwassenen willen niet meer zonder internet om de social media bij te kunnen houden. Of omdat ze het werk niet kunnen loslaten, ze willen hun met werkmail blijven lezen en kunnen reageren.
Rust vinden wordt steeds moeilijker. Door de voorzieningen van elektriciteit hebben wij de hele dag licht om ons heen en door de telefoon en het internet zijn we altijd bereikbaar. Dat is een gegeven waar we mee moeten (leren) omgaan. Er wordt veel van ons gevraagd. Er wordt voortdurend druk op ons uitgeoefend om bezig te zijn en te blijven, door anderen of door onszelf. Maar we hoeven er niet altijd op in te gaan.
We hebben rust nodig, om na te denken, om te slapen, om te bidden, om God en elkaar te ontmoeten, om de schoonheid van de natuur te zien.. En daarvoor hoeft het geen vakantie te zijn.
Wij mogen leven vanuit de rust, in de schepping door God gegeven. Jezus zelf reikt ons de rust aan (Matteüs 11 : 28)

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven. 

Laten we daarvan genieten!

 
terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 24-04-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 12-05-2024 om 10:00
Maaltijd van de Heermeer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.