PKN
De Rank
 
Diaconaal platform Diaconaal platform
Beste gemeenteleden,
Ondertekend door bijna alle diaconieën in de Overbetuwe is een brief gestuurd aan de Gemeente Overbetuwe. In de brief geeft het Diaconaal Platform Over Betuwe aan met ontzetting kennis te hebben genomen van de beslissing van de gemeente Overbetuwe om “Nee” te zeggen tegen het opnemen van 300 vluchtelingen. Ook geeft de brief aan dat de kerken meer betrokken zijn bij en gericht zijn op de Vluchtelingen dan op politieke argumenten. Gevraagd wordt om de beslissing te herzien of andere opties te openen om  mensen, van huis en haard verdreven, een thuis te bieden.
 
De burgemeester heeft daarop geantwoord dat de brief van het Platform getuigt van grote betrokkenheid. Verder geeft hij aan, dat er geen ‘Nee’ is gezegd, maar dat de grootte van de opvang op problemen stuitte. Ook zegt de burgemeester dat de gemeente in overleg is met COA om toch een aanvaardbare vorm van opvang te creëren. Onze brief zal worden doorgestuurd aan de Gemeenteraad.
 
De pers is ook over de brief van het Diaconaal Platform geïnformeerd via een persbericht. Dit heeft geleid tot een interview dat in de Gelderlander geplaatst is (zie onderstaand artikel).
 
Als diaconieën zijn we blij dat we op deze manier aandacht voor de vluchtelingenproblematiek hebben gekregen en onze mening hebben kunnen laten blijken.


terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 04-10-2023 om 10:00
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten Vorming en Toerusting:
http://www.gele-boekje.nl


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.