PKN
De Rank
 
Communicatie

Omslag jaarboekje
Communicatie

RANKboekje:
Met enige regelmaat verschijnt er een boekje met alle gegevens van de gemeente en de leden. Overige onderwerpen die hierin aan bod komen zijn onder andere: de sacramenten, kerkenraad, pastoraat, diaconie, jeugdraad, vrouwengespreksgroep, activiteitencommissie en vorming&toerusting.

RANKblad:
Het informatieblad 'RANKblad' van De Rank verschijnt 10 keer per jaar. In 'RANKblad' wordt ruimte gemaakt voor een bericht van de predikant, pastorale berichten en nieuws van de kerkenraad, diaconie en college van kerkrentmeesters. Tevens wordt aandacht gegeven aan alle activiteiten binnen de gemeente en vorming&toerusting. Het abonnementsgeld bedraagt EUR 17,50 per jaar (postabonnement EUR 36,- per jaar). 

RANKbrief:
Elke week wordt er op vrijdag/zaterdag een digitale nieuwsbrief verstuurd. Deze zogenaamde ‘RANKbrief’ heeft met name betrekking op de kerkdienst van de komende zondag. Voor diegene die niet over een computer beschikken wordt een uitdraai van de brief op zondag vooraf aan de dienst ter beschikking gesteld. Mocht u de zondagsbrief digitaal willen ontvangen, stuurt u dan een mail naar: ***rankbrief@derankzetten.nl***

VIS:
Ook de regionale werkgroep VIS brengt jaarlijks 'Het Gele Boekje' uit met activiteiten voor de leden van meerdere kerkelijke gemeenten  en voor belangstellenden. 

 

terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 24-07-2024 om 10:00
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.