PKN
De Rank
 
Kerkraam

Kerkraam
Kerkraam
Deze vier personen zijn nakomelingen van Isaï of Jesse, uit wiens afgehouwen tronk, naar Gods belofte, een rijsje zou voortkomen.

Wat ons in dit raam moet opvallen, is dat de figuur van Christus er niet in voorkomt. Wel zien we enkele symbolen, die op Christus’ persoon en werk duiden. Alleseerst: boven de Jessefiguur het lam en eronder: een kruis met de letters I.H.S. (“In dit teken” zult gij overwinnen). Het geheel is omgeven door wijnranken en druiventrossen, die ons in herinnering brengen het Woord van Christus (“Ik ben de wijnstok”). De schone symboliek van het raam zegt ons, dat er van de mens niets te verwachten is (let op de oude gebogen figuur). Het getuigt ook van hetgeen de Here Christus gedaan heeft tot verlossing der zijnen en van datgene wat wij in Christus hebben. Mogen die twee waarheden ons helder voor ogen staan zo vaak wij naar het kerkraam kijken. Zo blijft er hoop (er zijn veel groene bladeren) en mogen wij rekenen op zijn trouw (er is veel blauw in het raam verwerkt).
terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 06-03-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 10-03-2024 om 10:00
4e zondag van de 40-dagentijd
Gez. dienst in de Rankmeer details

biddag
datum en tijdstip 13-03-2024
Geen dienstmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 17-03-2024 om 10:00
5e zondag van de 40-dagentijdmeer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.