PKN
De Rank
 
Liturgie en Eredienst

Kruis boven de kansel
Liturgie en Eredienst

Om liturgie en erediensten vorm te geven is de werkgroep Liturgie en Eredienst ingesteld. Deze werkgroep adviseert de kerkenraad over de liturgieviering. 

Het is de taak van de werkgroep om:

  • zich te bezinnen op wat wezenlijk is voor een verantwoorde wijze van liturgieviering;
  • te adviseren inzake inhoud en organisatie van de eredienst;
  • vormen te vinden voor kerkelijke feestdagen, bediening van de doop, viering van de Maaltijd van de Heer enz.

Deze taak heeft als resultaat dat de werkgroep diverse diensten voorbereidt, waarbij gemeenteleden en commissies betrokken worden.

terug
 
 
 

Inloggen

Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten Vorming en Toerusting:
http://www.gele-boekje.nl


Disclaimer

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.