PKN
De Rank
 
Liturgie en Eredienst

Kruis boven de kansel
Liturgie en Eredienst

Om liturgie en erediensten vorm te geven is de werkgroep Liturgie en Eredienst ingesteld. Deze werkgroep adviseert de kerkenraad over de liturgieviering. 

Het is de taak van de werkgroep om:

  • zich te bezinnen op wat wezenlijk is voor een verantwoorde wijze van liturgieviering;
  • te adviseren inzake inhoud en organisatie van de eredienst;
  • vormen te vinden voor kerkelijke feestdagen, bediening van de doop, viering van de Maaltijd van de Heer enz.

Deze taak heeft als resultaat dat de werkgroep diverse diensten voorbereidt, waarbij gemeenteleden en commissies betrokken worden.

terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 24-07-2024 om 10:00
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.