PKN
De Rank
 
Kerkenraad Kerkenraad

Alle leden van de kerkenraad dragen samen de verantwoordelijkheid voor het beleid van de gemeente. De kerkorde formuleert het als volgt: ‘de kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente in de wereld’. De kerkenraad neemt als ambtelijke vergadering alle beslissingen. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen.

De kerkenraad geeft leiding aan het werk van de gemeente. Aan het ambt gaat de gemeente vooraf. Alle leden zijn ‘geroepen en gerechtigd hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft’. Om dit mogelijk te maken dient de kerkenraad richting te geven en ruimte te scheppen.

lees meer »
 
Organisatie structuur Organisatie structuur

In 2005 is in samenspraak met de gemeente gekozen voor een organisatiestructuur waarin de kerkenraad op twee wijzen bij elkaar kan komen: een zogenaamde smalle- en brede kerkenraad. De kerkenraad vergadert 8 keer per jaar, waarvan 3 keer met alle ambtsdragers, de zogenaamde brede kerkenraad. Elk taakveld binnen onze gemeente wordt door één ambtsdrager vertegenwoordigd in de kerkenraad, zodat iedereen direct of indirect zijn of haar inbreng kan leveren. De kerkenraad houdt zich bezig met de grote lijnen van de beleidsvelden binnen onze gemeente. Alle inhoudelijke zaken worden per taakveld gecoördineerd, onderling besproken en uitgevoerd.

 
 
 

Inloggen

Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten Vorming en Toerusting:
http://www.gele-boekje.nl


Disclaimer

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.