PKN
De Rank
 
Laatste nieuws Laatste nieuws

Erediensten in De Rank

Zaterdag 18 december j.l. is een totale lockdown afgekondigd door de overheid in verband met de bestrijding van het coronavirus, met name van de nieuwe variant, die fors de kop op steekt. Deze maatregel duurt in ieder geval tot 15 januari 2022. De kerkenraad heeft derhalve per direct het volgende besluit genomen betreffende de erediensten in navolging van het advies van de Protestantse Kerk Nederland (PKN):

  • Wij verzoeken u de diensten zoveel mogelijk online te volgen. 
  • Het blijft mogelijk onze diensten te bezoeken, in geval u de diensten niet online kunt volgen, of omdat u heel graag de dienst fysiek bij wilt wonen.
  • Basisregels als handen wassen/desinfecteren, geen handen schudden, mondkapje gebruiken bij verplaatsingen, 1,5 meter afstand houden, hoesten en niezen in de elle boog en thuisblijven en testen bij klachten blijven onverminderd van groot belang.
  • Er wordt in de dienst niet gezongen, de liederen worden via de beamer ten gehore gebracht.

Helaas geldt bovenstaand ook voor de diensten op 1e en 2e Kerstdag. De Kerkenraad beseft dat deze maatregelen een grote teleurstelling vormen voor de gemeenteleden van De Rank.
Temeer omdat de gezamenlijke Kerst-Inn (Vluchtheuvel, Hemmen en De Rank) in de Vluchtheuvelkerk op vrijdagmiddag van 16-00 uur – 17.00 uur ook niet door kan gaan vanwege de vele verplaatsingen en ontmoetingen van mensen.
Opnieuw een Kerst in coronatijd met aangepaste kerstvieringen.


U kunt onze diensten online meebeleven via 'onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live' rechts op deze pagina.

 


Onze website:
Bent u lid van onze gemeente en wilt u toegang tot het afgesloten deel van onze website? Stuurt u dan een mail naar: derankwebsite@gmail.com. 

Website bijgewerkt 15-01-2022
terug
 
 
 

Inloggen

kerkdienst
datum en tijdstip 16-01-2022 om 10.00 uur
Maaltijd van de Heermeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 06-02-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten Vorming en Toerusting:
http://www.gele-boekje.nl


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.