PKN
De Rank
 
Het gebed dat Jezus ons leerde Het gebed dat Jezus ons leerde

Het ‘Onze Vader’ is een heel rijk en compact gebed, dat is opgebouwd uit een aantal bij elkaar horende gedeelten, waarin hemel en aarde met elkaar worden verbonden. In het eerste gedeelte gaat het over Gods naam, Gods koninkrijk en Gods wil. In het tweede gedeelte gaat het om ons leven op aarde en wat wij nodig hebben. In het derde gedeelte wordt Gods grootheid en de toekomst benoemd. In deze gedachtekronkel wil ik het eerste gedeelte beter bekijken.

Onze Vader in de hemel
In het vorige stuk heb ik al iets geschreven over de aanhef, waarin we God aanspreken als Vader. Dat is de verhouding waarin een christen tot God mag bidden, praten met God als een kind met zijn/haar vader. Dat is een aards beeld. Het gaat om een vader zoals een vader zou moeten zijn: Liefdevol, zorgzaam en betrouwbaar. God wordt vergeleken met een vader en daarmee is God tegelijk een voorbeeld van hoe een vader en moeder zouden moeten zijn.
Dat we God Vader mogen noemen, maakt ons duidelijk dat God ons net zo dichtbij wil zijn als een aardse vader. Toch is het niet precies hetzelfde, want deze Vader woont in de hemel. Die toevoeging benadrukt dat God altijd groter en meer is dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Wij kunnen niet over God beschikken.

Woorden van verlangen
De eerste beden zijn een vraag aan God:
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en (laat) uw wil gedaan worden

In de NBG stond de aanvoegende wijs: uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede. De aanvoegende wijs wordt in het Nederlands nauwelijks nog gebruikt. We kennen het nog van Prinsjesdag “leve de koning”. Het is een wens, een verlangen en tegelijk aan aansporing om er alles aan te doen om het waarheid te maken. De NBV gebruikt daarvoor het hulpwerkwoord ‘laten’. In de drie beden spreken we ons verlangen uit en vragen we God om het waar te maken

Laat uw naam geheiligd worden
In Exodus 3 staat de betekenis van de Naam: ‘Ik ben, die Ik ben’ of ‘Ik zal er zijn’. Het is een God die aanwezig wil zijn in ons leven, die niet te vatten is in één beeld maar zich gaandeweg aan ons laat zien.

Laat uw koninkrijk komen
Gods koninkrijk is een rijk van vrede en gerechtigheid. Het is een rijk waar wij naar uitkijken, waar we heel intens naar kunnen verlangen, zeker als het leven moeilijk is. Het koninkrijk is nabij gekomen door Jezus, maar het is nog niet voltooid.

Laat uw wil gedaan worden
Gods wil is gericht op het goede voor heel de Schepping. Als overal Gods wil gedaan zou worden, dan is dat het einde van egoïsme en uitbuiting. Dan is de aarde en de hemel vervuld van Liefde zoals Paulus die beschrijft in 1 Kor. 13 :
De liefde is geduldig en vol goedheid … ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.

Op aarde zoals in de hemel
Bij alle drie deze beden horen de woorden: op aarde zoals in de hemel. De hemel is Gods domein, daar zijn engelen die Gods naam heiligen, daar wordt aan het koninkrijk gewerkt en daar wordt Gods wil gedaan.
Op aarde zijn het de mensen die Gods naam kunnen heiligen, die mee kunnen bouwen aan het koninkrijk en Gods wil kunnen doen. En daarmee komen wijzelf in beeld.

Ora et labora
Wij kunnen dit gebed niet bidden en dan met onze armen over elkaar wachten tot God het gebed verhoort. In de drie beden spreken wij ons verlangen uit aan God, maar dat kan niet zonder onszelf ook in te zetten om het waar te maken.
U zult nu misschien denken “Wij kunnen toch niet zorgen dat het koninkrijk van God er komt?” Jezus zegt toch zelf dat God alleen de tijd weet dat het koninkrijk zal aanbreken? Daar heeft u gelijk in. Wij kunnen niet op ons eigen houtje Gods koninkrijk stichten. De komst daarvan en het tijdstip zijn in Gods handen.
Toch kunnen  wij wel mééwerken. Wij kunnen Gods naam heiligen. En wij kunnen proberen Gods wil te doen, door te leven naar Gods richtlijnen kernachtig samengevat in het dubbel gebod van de liefde: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en heb uw naaste lief als uzelf.  (naar Mat. 22:37-39) Overal waar mensen zich laten leiden door die liefde wordt Gods naam geheiligd, Gods wil gedaan en wordt het koninkrijk een beetje zichtbaar.
Het ‘Onze Vader’ is een gebed dat onze afhankelijkheid van God tot uitdrukking brengt en tegelijk onszelf in beweging zet. Ora et labora, bid en werk.

Het ‘Onze Vader’ door Jezus voorgeleefd
Jezus heeft ons niet alleen de woorden van dit gebed geleerd, hij heeft ons ook voorgedaan hoe je kunt leven vanuit dit gebed. Dat zien we vooral in de verhalen, die we voorafgaand aan Pasen lezen.
Zijn hele leven was tot eer van God. Hij vertelde over God en liet zijn liefde zien, zodat Gods naam geheiligd werd en wordt. Door zijn leven, sterven en opstanding is het koninkrijk dichtbij gekomen en staat de poort ernaartoe open voor ons.
In de hof van Getsemane bidt Jezus: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ ( Mat. 26:39) Hij aanvaardde de ultieme consequentie van de bede ‘laat uw wil gedaan worden’. Zo is Jezus onze leermeester in ora et labora.
Laten we samen bidden en werken.

 
terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 24-04-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 12-05-2024 om 10:00
Maaltijd van de Heermeer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.