PKN
De Rank
 
Het wonder van Pasen Het wonder van Pasen


In de maand voor Pasen wordt er op allerlei plaatsen aandacht gegeven aan het verhaal rond Pasen. Er zijn passiespelen op een toneel of in de straten. De Mattäus Passion van Bach wordt op vele plaatsen uitgevoerd. En sinds 2011 is er de moderne versie, The Passion, dit jaar in Dordrecht. Zo wordt al eeuwen lang het verhaal van Witte donderdag naar Pasen verteld op een manier die iedereen kan begrijpen, ook al vindt niet iedereen elke vorm even mooi. De Passiespelen/-muziek beginnen meestal met het Laatste Avondmaal. Sommige stoppen na het sterven van Jezus, anderen gaan door en geven ook stem aan het wonder van Pasen.

Waarom werd Jezus gekruisigd?
Iemand vroeg mij: “Maar waarom is Jezus eigenlijk veroordeeld en gekruisigd? Wat had hij gedaan om deze straf te krijgen?” Deze vraag wordt in die Passie verhalen niet beantwoord. Alleen de laatste dagen voor Pasen worden gespeeld, niet wat er aan vooraf ging. Mijn antwoord was: “Als je daar iets van wil weten, moet je het hele verhaal lezen.”
Om iets te begrijpen van het waarom van het lijden en sterven van Jezus, moet je weten wat hij in zijn leven heeft gezegd en gedaan. En zelfs dan is de vraag nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Want de verhalen die wij vooral lezen en vertellen gaan over de goede dingen die Jezus heeft gedaan: hoe hij mensen heeft genezen, hoe hij brood deelde, hoe hij opriep om elkaar lief te hebben. Daarvoor word je toch niet ter dood veroordeeld!

Conflicten en teleurstelling
De evangeliën, die de goede dingen van Jezus beschrijven, vertellen ook over conflicten. Veel mensen volgden Jezus, verwonderd over zijn woorden en daden. Maar hij ging ook in tegen de gevestigde orde, tegen de heersende opvattingen van de (religieuze) leiders. Hij sprak over Gods liefde voor alle mensen, ook voor de mensen die niet strikt leefden volgens de religieuze regels. Hij ging om met zieken, buitenlanders en anders gelovigen. Dit bracht hem in conflict met die leiders.
Een ander aspect was teleurstelling. De mensen die hem volgden zagen in hem de beloofde bevrijder. Bij hen leefde de hoop op een nieuwe koning in Israël, die op Davids troon zou zitten. Deze verwachting werd op Jezus gelegd en steeds openlijker uitgesproken. Toen Jezus in zijn handelen deze verwachting niet waar maakte en hij deze zelfs tegensprak, waren velen teleurgesteld. De teleurstelling uitte zich in afwijzing van Jezus. Als hij niet aan de verwachtingen wilde voldoen, wilde ze niets meer met hem te maken hebben.
Deze conflicten en teleurstelling leidden uiteindelijk tot de gebeurtenissen waar het in de Passiespelen en Passiemuziek over gaat. Jezus werd veroordeeld, gekruisigd en begraven.

Het wonder van Pasen
Het wonder van Pasen is dat dit niet het einde is. Deze tegendraadse man blijkt zo met God verweven te zijn, dat hij door God zelf uit de dood is opgewekt. Die liefde van God voor alle mensen, blijkt sterker dan de afwijzing en de dood. Zo is Jezus toch de beloofde bevrijder geworden. Jezus bevrijdt ons van alles wat ons afhoudt van een goede relatie met God en met elkaar.
Hij wijst wegen van liefde en rechtvaardigheid. Die gaan vaak tegen de stroom in. Tegen de menselijke neiging om jezelf op de eerste plaats te zetten en alles wat vreemd is af te wijzen. Op die weg is Jezus voorgegaan, in woorden en daden. Dat lezen we in het hele verhaal van Jezus’ leven. De eerste christenen zijn op die weg gevolgd, met gevaar voor eigen leven.
Wij mogen op die weg volgen, zonder direct voor ons leven te hoeven vrezen. Want wij kunnen dat doen in een land waarin vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting is. Wij kunnen in alle vrijheid de overwinning van het Leven en de Liefde vieren met Pasen en alle dagen van ons leven. Laten wij daar gebruik van maken! Halleluja!
terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 24-04-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 12-05-2024 om 10:00
Maaltijd van de Heermeer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.