PKN
De Rank
 
Geschiedenis Geschiedenis
We gaan terug naar 1971. De gereformeerde kerken van Randwijk en Heteren dreigden definitief vacant te worden door het geringe aantal leden. Er werd contact gezocht met Zetten en de classis Arnhem. Op 1 september 1971 ontstond de Gereformeerde kerk Streekgemeente Midden-Betuwe. Geografisch vielen onder deze gemeente ook Kesteren, Ochten en Lienden. Daar lag kerkelijk gezien nog een zogenaamde “witte vlek”.

In Kesteren werd de Hervormde Gemeente Emmaüs opgericht waarmee een samenwerkingsverband werd aangegaan. Kesteren breidde zich gestaag uit en na verloop van tijd werd de behoefte aan verzelfstandiging groter. De uitgestrektheid van de gemeente droeg niet bij aan een gevoel van saamhorigheid. In 1995 werd door een werkgroep een rapport opgesteld onder de titel “Samen verder…maar dan anders”. Daarna werd de verzelfstandiging van beide wijken in gang gezet. In september 2001 was het zo ver en gingen Heteren (met Randwijk) en Zetten samen verder onder de naam Streekgemeente Midden-Betuwe.

In oktober 2002 zijn de Vloedschuurgemeente Heteren en De Rank Zetten een zelfstandige gemeente geworden. Er stonden 3 kerkgebouwen in de gemeente en ondanks de beperkte middelen was er duidelijk behoefte aan een eigen kerkgebouw met predikant in elk dorp. In Heteren heeft men een boerderij omgebouwd naar kerkzaal. In Zetten werden de kerkzaal en bijgebouwen gerenoveerd. De vernieuwde kerkzaal is op 6 november 2002 in gebruik genomen, ruim een halve eeuw na de bouw van de kerk. In januari 1945 hadden Engelse soldaten een aantal huizen en het kerkje opgeblazen om een beter schootsveld te krijgen. Na de herbouw in 1949 was er, afgezien van het noodzakelijke onderhoud, niets meer gedaan.

De hele aanpak getuigde van durf en voortvarendheid en, niet te vergeten, offerbereidheid van de gemeenteleden. Een groot aantal vrijwilligers heeft maandenlang in en om de kerk keihard gewerkt om het huidige resultaat te krijgen. Zaterdag 13 september 2003 is alles, na een Open Huis, in een vesperviering officieel feestelijk in gebruik genomen (kijkt u naar de foto’s op de pagina ‘Orgel en gebouw’ en als u lid bent op ‘Fotoalbum’). De voorstelling op de eerste steen, die uit vier delen bestaat en gemetseld is in de binnenmuur van de hal, is ontleend aan het logo dat Klarien Verbeek ontwierp voor de omslag van het kerkblad KerkLuik, met daarin verwerkt de woorden: VREDE VOOR JOU HIERHEEN GEKOMEN.
terug
 
 
 

Inloggen

kerkdienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10:00
Overstapdienstmeer details

Koffieochtend
datum en tijdstip 19-06-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
Maaltijd van de Heermeer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.