PKN
De Rank
 
Een leven lang leren Een leven lang leren
Nieuwe dingen leren gaat altijd door. Bijscholing is in veel beroepen verplicht. Tegenwoordig heet dat ‘permanente educatie’. Dat klinkt gelijk veel ingewikkelder en soms moet je dan ook veel geld betalen voor die educatie. Maar ‘een leven lang leren’ betekent vooral dat je open staat voor nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden, nieuwe ontdekkingen. Zo blijft je geest in beweging. Dat kan op heel veel gebieden.

Ontwikkelingen
De ontwikkelingen in de techniek zijn niet bij te houden. In bedrijven moet continu vernieuwd worden, anders gaan concurrenten je voorbij. Er komen steeds nieuwe wetten en regels, Europese eisen, milieuverordeningen, privacyregels etc. met de daarbij behorende apparatuur en computerprogramma’s om er aan te kunnen voldoen. Je moet  blijven leren om mee te kunnen doen.

Op de televisie zijn de zenders zoals Discovery Channel en National Geographic helemaal bedoeld om mensen nieuwe kennis bij te brengen over de natuur, de geschiedenis, vreemde culturen etc. En op youtube is het aantal filmpjes over de meest uiteenlopende onderwerpen niet bij te houden. En dan zijn er nog kranten en tijdschriften, die ook proberen om ons van alle ontwikkelingen op de hoogte houden.
Zo leren we door op allerlei gebieden. Als je die kennis echt tot je door laat dringen, veranderen je ideeën ook. Vreemde culturen met hun eigen gewoonten, zijn niet meer zo vreemd als je er iets van gezien hebt. Als je een verhaal van verschillende kanten hoort of als je achtergronden leert kennen van een bestaande situatie, kun je ineens gaan begrijpen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Het kan zomaar duidelijk worden dat je (voor-) oordelen gebaseerd zijn op misverstanden. Om iets te leren moet je bereid zijn te leren over en van een ander.

Leren in je geloof?
Maar hoe zit dat met de Bijbel en ons geloof? Leren we daar ook bij? Is er in je geloof ook ruimte voor nieuwe ideeën of is dat een vast omlijnd bouwwerk? Hoe lezen of horen wij de Bijbelverhalen? Welke vooroordelen nemen we mee sinds we de verhalen uit de (kinder-) bijbel hoorden of misschien wel door de platen die erbij stonden? Sommige verhalen zijn overbekend en dan is het moeilijk om met een open houding te lezen. Maar de antwoorden van vroeger voldoen niet altijd meer en dan is het nodig om te zoeken naar nieuwe betekenissen.
De denkbeelden en overtuigingen die je in de loop van je leven hebt opgebouwd, zijn als een huis waarin je woont. Ze geven je een veilig gevoel, je voelt je er thuis. Maar dat huis heeft ook onderhoud nodig. Het is goed zo nu en dan je ideeën te testen op hun betrouwbaarheid, of ze nog passen in je leven nu, of ze gebaseerd zijn op de Bijbel zelf of op wat jij er ingelegd hebt. Misschien moet je ze wat veranderen of zelfs helemaal herzien.
Het is wel jouw huis, waar je zelf de verbouwing mag doen. Niemand heeft het recht jouw huis af te breken. Je bepaalt ook zelf hoe diep je gaat en jij bepaalt of de fundamenten nog voldoen.

Onderhoud is nodig
Als je geen onderhoud aan je huis pleegt, maar je krampachtig vasthoudt aan het oude bouwwerk, dan raakt het in verval. Er hoeft maar iets te gebeuren, iets of iemand die er tegenaan duwt, en het kan zomaar instorten. Door een leven lang te blijven leren, wordt het een huis dat bestand is tegen de stormen van deze tijd.
Een huis heeft als het goed is ook deuren en ramen, waardoor het er af en toe kan waaien, als je openstaat voor andere denkbeelden en visies. In een huis dat hermetisch gesloten is, ontstaat een ongezonde verstikkende sfeer.
Onderhoud en vernieuwing zijn de uitdagingen van geloven in iedere tijd. Verstevigen wat verzwakt is en vervangen wat niet meer functioneert. De zomer is bij uitstek een geschikte tijd om de ramen en deuren eens wijd open te zetten. Nieuwe dingen ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe ideeën onderzoeken.
Laat de wind de komende maanden lekker waaien. Wie weet wat je allemaal kunt ontdekken.
Ik wens u een verfrissende zomer toe.

 
terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 24-04-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 12-05-2024 om 10:00
Maaltijd van de Heermeer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.