PKN
De Rank
 
Diaconie

Diaconie

De diaconie is gericht op binnenlands diaconaat en Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Het diaconale werk kenmerkt zich door betrokkenheid en solidariteit met de medemens in de gemeente en de samenleving.

De diaconie verzorgt alle diaconale taken, zoals de verzorging van collecten inclusief de toedeling ervan, (wijk)diaconaat, organiseren/ondersteunen hulpacties, verzorging Heilig Avondmaal, contacten met maatschappelijk werk, enz. De werkzaamheden worden in een jaarlijks werkplan vastgesteld en verdeeld. De diaconie vergadert ca. 10 maal per jaar.De diaconie heeft twee ZWO-diakenen, die zich richten op het ZWO-werk dat meestal via het landelijke Kerk In Actie (KIA) namens onze kerken wordt uitgevoerd. Zij brengen activiteiten en projecten van ZWO onder de aandacht van gemeenteleden. Door middel van de Vaste Vrijwillige Bijdrage vanuit de gemeenteleden, acties en collecten worden inkomsten gegenereerd voor de verschillende ZWO-doeleinden. Met de ontvangende instanties in het buitenland wordt zoveel mogelijk interactief contact onderhouden. 

Een financiële gift voor diaconie of ZWO kunt u overmaken naar: NL 05 INGB 0002 7438 66 t.n.v. ZWO Gereformeerde kerk Zetten o.v.v. vrijwillige bijdrage diaconie of zending.

terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 04-10-2023 om 10:00
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten Vorming en Toerusting:
http://www.gele-boekje.nl


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.