PKN
De Rank
 
Diaconie

Diaconie

Het werk van de diaconie bestaat uit allerlei praktische taken zoals de verzorging van collecten inclusief de toedeling ervan, organiseren/ondersteunen hulpacties, verzorging Heilig Avondmaal, contacten met maatschappelijk werk, enz. maar kenmerkt zich vooral door betrokkenheid en solidariteit met de medemens in de gemeente en de samenleving. Daarbij richt de diaconie zich zowel op binnenlands diaconaat als op Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). De werkzaamheden worden in een jaarlijks werkplan vastgesteld.


Het ZWO-werk van de diaconie loopt vaak via het landelijke Kerk In Actie (KIA) maar De Rank kent ook enkele doelen waar persoonlijk contacten mee zijn, zoals het werk van Fineke Janssen in Bolivia of Stichting Haiti die het werk van Rob en Annemarie ondersteunt. Door middel van de Vaste Vrijwillige Bijdrage van de gemeenteleden, acties en collecten worden inkomsten gegenereerd voor de verschillende ZWO-doeleinden. Met de ontvangende instanties wordt zoveel mogelijk interactief contact onderhouden, waarover regelmatig gepubliceerd wordt in het Rankblad. 

Een financiële gift voor diaconie of ZWO kunt u overmaken naar: NL 05 INGB 0002 7438 66 t.n.v. ZWO Gereformeerde kerk Zetten o.v.v. vrijwillige bijdrage diaconie of zending.

 

terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 24-04-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 12-05-2024 om 10:00
Maaltijd van de Heermeer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.