PKN
De Rank
 
Verbinding Verbinding


In de brief aan de Korintiërs schrijft Paulus dat de gemeente van Jezus Christus een geheel moet vormen, We zijn met elkaar verbonden zoals de verschillende delen van een lichaam met elkaar verbonden zijn. Ieder heeft daarin eigen mogelijkheden en beperkingen. We zijn allemaal nodig, we vullen elkaar aan, we zijn met elkaar verbonden.

Contacten
Nog nooit hadden we als mensen zoveel contacten. Als je een paar dagen niet op je telefoon en mail hebt gekeken, wachten er vaak vele ongelezen berichten op antwoord. Zeker bij jongeren kan dat al snel oplopen. Tegelijk komt eenzaamheid in onze tijd schrikbarend veel voor, ook bij diezelfde jongeren. De hoeveelheid contacten op Whatsapp, Facebook, Instagram en X zegt niets over het gevoel van eenzaamheid.

Enkele cijfers. Op de site van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt te lezen dat bijna de helft van de volwassenen zich eenzaam voelt. Daarbij is het percentage mensen op oudere leeftijd dat zich eenzaam voelt nog hoger. Laagopgeleiden hebben er meer last van dan mensen met een hoge opleiding. En in stedelijke gebieden is het percentage hoger dan in meer landelijke regio’s.

Aandacht voor eenzaamheid
Er is de laatste jaren groeiende aandacht voor dit gevoel van eenzaamheid. Er zijn veel websites over dit onderwerp en er is een jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid (afgelopen jaar van 28 sept.-4 okt.). Het centrale woord tijdens deze week was ‘verbinding’.
Eenzaamheid is ‘je niet verbonden voelen’. Je ervaart het gemis van een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt met andere mensen minder contacten dan je wenst. Eenzaamheid kan gepaard gaan met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst, zinloosheid en lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheid is een zeer persoonlijke ervaring, het is met veel verschillende factoren verbonden. Eenzaam zijn valt niet samen met alleen zijn. Denk maar aan de titel van het boek van koningin Wilhelmina “Eenzaam maar niet allen”. Iemand met een druk gezin kan zich toch eenzaam voelen, omdat er bij de vele contacten geen binding wordt ervaren. Een oudere alleengaande met weinig sociale contacten hoeft zich niet eenzaam te voelen als er contacten zijn waarmee een diepe verbondenheid wordt ervaren.

Schaamte over eenzaamheid
Mensen komen er niet makkelijk voor uit dat ze eenzaam zijn. Een opmerking als: ‘Jij eenzaam? Maar je hebt toch zoveel mensen om je heen?’, helpt dan niet. Mensen kunnen zich ervoor schamen dat ze zich eenzaam voelen. Ze voelen zich bijna schuldig, alsof het aan henzelf ligt dat ze geen verbinding ervaren.
Maar een gemis aan verbinding raakt mensen diep van binnen en het is zeker geen gevoel om je voor te schamen. De mens is geschapen om in verbinding te staan. In verbinding met God en met mensen. Beide verbindingen zijn nodig om mens te zijn. Als je die verbinding mist, kan dat heel intens pijn doen. Je kunt wel mensen opzoeken, een gesprek aangaan, je openstellen voor verbinding, maar dat is geen garantie dat die verbinding ook ontstaat.

Werken aan verbinding
Onze gemeente is bij uitstek een plek om aan verbinding te werken. Het vraagt om ontmoeting en tijd voor gesprek, om eerlijkheid, waardering en respect, om openheid zonder oordeel. Tegelijk is verbinding iets dat zomaar ineens kan ontstaan bij een spontaan gesprek, een ontmoeting met de vraag: “Hoe gaat het met jou?” en dan de tijd nemen om te luisteren naar het antwoord. Als dat antwoord dan eerlijk is, kan er zomaar verbinding ontstaan.

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
(Uit het lied “Breng ons samen” van Sela)

Ds. Hanja van Essen

P.S. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van een artikel van ds. J.K.M. Gerling in het blad ‘De Waarheidsvriend’. Dit blad wordt uitgegeven door de Gereformeerde Bond in de PKN.
terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 24-07-2024 om 10:00
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.