PKN
De Rank
 
Laten we (samen) bidden Laten we (samen) bidden


In de derde week van januari is er de “week van gebed voor de eenheid van de Christenen”. De Raad van Kerken organiseert dit al vele jaren. In die week zijn er vele oecumenische diensten, vespers en andere bijeenkomsten waarin met christenen uit verschillende kerken wordt gebeden om die “Eenheid”.
Daarnaast organiseert Missie Nederland in januari “de week van gebed”, waarin er extra aandacht voor gebed is en er gebedsbijeenkomsten worden georganiseerd. Sinds een aantal jaren zijn deze twee gebedsweken gecombineerd. Als u dit leest is die week net voorbij. Maar de bedoeling is dat het gebed doorgaat.

In de meeste kerkdiensten wordt meerdere keren gebeden. Aan het begin van de dienst is er een drempelgebed en een schuldbelijdenis of kyriegebed (gebed voor de nood in de wereld). Voor het lezen uit de Bijbel wordt een gebed tot de Heilige Geest gebeden. En aan het einde van de dienst is er een ‘groot’ gebed, waarin dankgebed en voorbeden een plaats krijgen. De woorden worden meestal gekozen door de voorganger, soms wordt er om voorbeden gevraagd voor mensen of gebeurtenissen
Samen bidden verbindt ons met God en met elkaar en samen kun je bidden om meer verbonden te raken. Door te bidden betrekken we God in ons leven en in onze relaties. Want bidden is praten met God.

Bidden is praten met God.
Zo heet een boekje uit 1959 van Rosalind Rinker. Zij beschrijft daarin hoe zij bidden steeds meer is gaan ervaren als een ontmoeting met God. Een ontmoeting waarbij beiden kunnen spreken en luisteren.
Bidden is niet moeilijk, het is een kwestie van gewoon doen. Dat kan overal, alleen of met anderen samen. Het lastigste is om er tijd voor te vinden, of eigenlijk om er tijd voor te nemen. Want tijd hebben we allemaal zolang we leven. De vraag is wil je er tijd aan besteden.

Bidden kan alleen en het kan samen.
Hardop of in stilte.
Thuis, in de kerk, in het bos of op de fiets.

In de Bijbel staat in Lucas 11:1 dat de discipelen Jezus vroegen: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ Als antwoord daarop leert Jezus hen het “Onze Vader”. Die eerste woorden “Onze Vader” zeggen al veel over wat bidden is. Het is zoals praten met je vader, je moeder, je opa, je oma, iemand die je vertrouwd en die er op uit is om naar jou te luisteren en om jou te helpen. Iemand die als een goede, liefdevolle vader, jou accepteert zoals je bent. Iemand bij wie je uit kunt huilen en die je soms wijst op wat er mis gaat in je leven, om je te helpen het goede te doen.
Vanuit dat vertrouwen mogen we (samen) bidden.

 
terug
 
 
 

Inloggen

kerkdienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10:00
Overstapdienstmeer details

Koffieochtend
datum en tijdstip 19-06-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
Maaltijd van de Heermeer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.