PKN
De Rank
 
Activiteitencommissie

Nieuw linnen voor de Maaltijd van de Heer
Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is door het College van Kerkrentmeesters ingesteld. Zij heeft als doel in activiteiten werkzaam te zijn die, naast de financiele aspecten, de gemeenschapszin kunnen bevorderen. Men organiseert workshops waaraan ook mensen van buiten de kerk kunnen deelnemen. Door middel van een bijlage bij Kerkluik – de zogenaamde ‘roze brief’ – wordt informatie verstrekt. Iedere woensdagmorgen van 9.00 – 11.30 uur wordt er in zaal 2 gewerkt aan het maken van diverse artikelen en is het ‘winkeltje’ geopend voor de verkoop. Verder vindt er verkoop van de zelfgemaakte artikelen plaats op de Paasmarkt, Herfstmarkt en Kerst-inn (in en om de kerk). Jaarlijks wordt in overleg een doel bepaald waaraan de bijeengebrachte gelden worden besteed.

Dankzij de inspanningen van de activiteitencommissie hebben wij in november 2014 nieuw linnen voor de Avondmaalstafel kunnen aanschaffen. In dit prachtig geweven linnen is een diagonaal patroon van druivenranken opgenomen.

  

 
Vrouwengespreksgroep Vrouwengespreksgroep

De vrouwengespreksgroep komt gewoonlijk de vierde donderdag van de maand bij elkaar. De middagen worden gevuld met zeer levendige dicussies over Bijbels en/of maatschappelijke onderwerpen en het lief en leed in de gemeente, waarin zo goed mogelijk schriftelijk of persoonlijk wordt meegeleefd. Toon en inhoud van de discussies beogen de vorming van de leden voor het werk in de gemeente. Veel leden zijn of waren actieve kerkenraadsleden. Spreken deze activiteiten u aan? Kom eens een avond meedoen en wie weet…. Wordt u ook enthousiast! Wekelijks wordt een koffie-inloop-ochtend gehouden en wel op woensdag van 10.00-11.30 uur. Iedereen (in de breedste zin van het woord) is daar welkom.

 
VIS VIS

De regionale werkgroep VIS verzorgt jaarlijks een programma van tien activiteiten waar gemeenteleden en belangstellenden met en van elkaar kunnen leren en/of  nadenken over vragen rondom geloven en samenleving. Ook het ervaren, het samen ‘beleven’ is een belangrijk onderdeel van het programma. De onderwerpen zijn zeer divers. Naast Bijbelse en theologische onderwerpen  komen ook actuele thema’s uit de samenleving aan de orde. Een activiteit kan in de vorm van een lezing, een film, een excursie, een creatieve workshop etc. zijn. In de regionale werkgroep VIS werkt de Rank samen met de:

 • Vluchtheuvelgemeente Zetten
 • Hervormde gemeente Hemmen
 • Voorhofgemeente Kesteren
 • Protestantse gemeente Driel
 • Vloedschuurgemeente Heteren
Deze kerken maken gezamenlijk dit programma ook financieel mogelijk. Behalve uw kopje koffie/thee  en een vrijwillige maar geen verplichte bijdrage, zijn er voor u geen kosten aan verbonden, tenzij dit anders vermeld staat in het programmaboekje b.v. bij een excursie.

Het actuele programma is te bekijken op: http://www.gele-boekje.nl of in het Gele Boekje. Dit Gele Boekje wordt jaarlijks verspreid onder de gemeenteleden en ligt ook in de kerk.

 
Comité herdenking 4 mei Comité herdenking 4 mei

Elk jaar wordt op de avond van 4 mei een herdenkingssamenkomst gehouden. De organisatie hiervan is in handen van een comité, waarin de plaatselijke kerken zijn vertegenwoordigd. Deelnemende kerken zijn:

 • Hervormde gemeente Zetten-Andelst
 • Hervormde gemeente Hemmen
 • Vluchtheuvelgemeente Zetten
 • Gereformeerde kerk “De Rank’
 • Rooms Katholieke Parochie van Indoornik
 • Baptistengemeente
 
 
 

Inloggen

kerkdienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10:00
Overstapdienstmeer details

Koffieochtend
datum en tijdstip 19-06-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
Maaltijd van de Heermeer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.