PKN
De Rank
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Gereformeerde kerk "De Rank" behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Naam ANBI: Gereformeerde Kerk te Zetten e.o.
Telefoonnummer (facultatief): 0488454642
RSIN/Fiscaal nummer: 809383391
Website adres: http://www.derankzetten.nl
E-mail: ***scriba@derankzetten.nl***
Adres: Hoofdstraat 3
Postcode: 6671 CB
Plaats: Zetten
Postadres: De Daenen Wey 3
Postcode: 6671 CL
Plaats: Zetten
 
De Gereformeerde Kerk "De Rank" te Zetten e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Rank wordt omschreven als een gemeente waar de verkondiging van het woord centraal staat, het zogenaamde “liturgisch profiel”. In dit model staat de viering centraal. God bouwt zijn gemeente op door zijn Woord dat tot ons komt. De werkwoorden vieren-leren-dienendelen zijn nadrukkelijk met elkaar verbonden, maar wel in deze volgorde. In de wekelijkse samenkomst wordt de kern van de gemeente bevestigd. Aan de kwaliteit van de eredienst wordt veel zorg besteed. Naast de viering is er veel aandacht voor het pastoraat en de jeugd.  Pastoraat (ouderlingen en contactpersonen) en diakonaat vormen het luisterend oor van de gemeente. Zij geven aandacht en zijn beschikbaar voor alle leden, jong en oud. Aandacht voor de jeugd is er door open te staan voor vernieuwing, zonder de tradities uit het oog te verliezen. De jeugdouderling vervult hierbij een belangrijke functie.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op
www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op De Gereformeerde Kerk te Zetten e.o.
lees meer »
 
ANBI dicaonie ANBI dicaonie
ANBI diaconie
 
Naam: Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Zetten e.o.
RSIN/Fiscaal nummer: 824120802
Website adres: http://www.derankzetten.nl
E-mail: ***diaconie@derankzetten.nl***
Adres: Hoofdstraat 3
Postcode: 6671 CB
Plaats: Zetten
Postadres: Hoofdstraat 3
Postcode: 6671 CB
Plaats: Zetten
 
De Gereformeerde Kerk te Zetten e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op
www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op. de Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Zetten e.o.
lees meer »
 
 
 

Inloggen

kerkdienst
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00 uur
Bevestiging ambtsdragers.
Israëlzondagmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 11-10-2020 om 10.00 uur
Gezamenlijke dienst met de Vluchtheuvelgemeente in De Rank, Werelddiaconaatmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 18-10-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten Vorming en Toerusting:
http://www.gele-boekje.nl


Disclaimer

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.