PKN
De Rank
 
Orgel

Orgel
Orgel
Flentrop orgel

Wie het orgel van De Rank bekijkt, zou kunnen denken dat dit uit 1955 daterende Flentrop-orgel voor deze kerkzaal gemaakt is. De grootte van het instrument, de uitvoering in mahonie, de contouren met hun ‘globale-driehoeksvorm’ (voor wie goed kijkt: dat is ook in de rangschikking van het pijpwerk terug te vinden), de charmante luiken die het orgel nét die extra ruimtelijke uitstraling geven… Het past allemaal wonderwel.

Toch is dit orgel niet het eerste instrument in het gebouw. In 1949 was al eens een orgel geplaatst, dat van dermate slechte kwaliteit moet zijn geweest, dat het moest worden vervangen. Dat gebeurde in 1976, toen Zetten de kans kreeg het huidige Flentrop-orgel over te nemen van de Hervormde Gemeente van Kesteren. Zij hadden in 1954 opdracht gegeven voor de bouw van het orgel omdat het orgel wat oorspronkelijk in Kesteren stond in de oorlog zodanig beschadigd was geraakt dat het niet meer gerepareerd kon worden. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het een 2-klaviers orgel zou worden, met een vrij pedaal. Waarschijnlijk hebben problemen met de financiering ertoe geleid dat het uiteindelijk een 1-klaviers orgel met aangehangen pedaal is geworden. De dispositie was: Prestant 8’, Roerfluit 8’, Octaaf 4’, Quint 2 2/3, Vlakfluit 2’, Mixtuur V-VI, Trompet 8’.

In 1976 is het orgel overgeplaatst naar Zetten door de firma Verschueren uit Tongeren. Daarbij is het orgel enigszins gewijzigd. In plaats van de Roerfluit 8 kwam er een Holpijp 8 en de Quint 3 werd vervangen door een Roerfluit 4 (waarvoor een deel van het pijpwerk van de oude Roerfluit 8 gebruikt kon worden). Dit werd gedaan om meer mogelijkheden te hebben bij het begeleiden van de cantorij of een koor. Verder kwam er een aparte Subbas 16 op het pedaal.
Zo ontstond de huidige dispositie: Prestant 8’, Holpijp 8’, Trompet 8’, Octaaf 4’, Roerfluit 4’, Vlakfluit 2’, Mixtuur V-VI sterk en een Subbas 16’ op het voor de rest aangehangen pedaal.
Het orgel is verder uitgevoerd met mechanische sleepladen. De manuaalomvang is C-g3  en pedaalomvang C-d1.

 
 
Orgelcommissie Orgelcommissie
Wij leven van de wind……
De stand van zaken rondom ons kerkorgel

Het huidige orgel heeft inmiddels ruim 40 jaar dienst gedaan in onze kerk. Zoals alle instrumenten heeft ook een orgel af en toe groot onderhoud nodig. Daar is een plan voor gemaakt.
Naast dit plan is er binnen de orgelcommissie ook nagedacht over het vervangen van dit orgel door een  instrument met meer mogelijkheden dat vrij is gekomen bij één van de vele kerkgebouwen die de laatste jaren sluiten. Een orgel met bijvoorbeeld 2 klavieren biedt aanzienlijk meer mogelijkheden voor het begeleiden van de gemeentezang.

Via diverse contacten kwamen we op het spoor van 2 orgels die mogelijk ook in onze kerk zouden passen. Beiden 2-klaviers orgels, dus met veel meer mogelijkheden voor het begeleiden van de gemeentezang (en voor het spelen van orgelliteratuur). Het ene staat in Groningen, het andere in Utrecht. Een delegatie van de commissie heeft, samen met de orgeladviseur, een bezoek gebracht aan beide orgels. Unaniem enthousiast was men over het Van Vulpen orgel uit de Bethelkerk in Utrecht. Het heeft een mooie klank, veel registratiemogelijkheden en het is heel prettig om te bespelen.

Tijdens een uitgebreid overleg heeft de commissie de drie mogelijkheden vergeleken: restauratie huidig orgel, vervanging door het orgel uit Groningen of vervanging door het orgel uit Utrecht. Ook de orgeladviseur is hierbij betrokken. Uiteindelijk is aan de kerkenraad geadviseerd om het huidige orgel te vervangen door het Van Vulpen orgel uit Utrecht. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen. Dat betekent dat we een vervangend orgel krijgen. Het ziet ernaar uit dat we het voor een redelijke prijs over kunnen nemen van de protestantse gemeente in Utrecht. Het instrument zal door de firma Van Vulpen gedemonteerd en overgebracht zal worden naar Zetten. Het huidige orgel zal verkocht/verwijderd moeten zijn voordat het orgel uit Utrecht overgebracht kan worden. We hopen daar nog een goede bestemming voor te kunnen vinden.
We houden u op de hoogte!
Het over te nemen orgel uit Utrecht
 
Verbouw kerk en bijgebouwen 2002-2003 Verbouw kerk en bijgebouwen 2002-2003
Weet u het nog? In 2002 - 2003 worden de kerkzaal en bijgebouwen verbouwd. Hieronder ziet u een overzicht van de activiteiten, achtereenvolgens: het oude gebouw, sloop, bouw, eerste steen en opening. Met dank aan Juup Bosch en familie Bruinsma. Meer foto's voor leden na inloggen op 'Fotoalbum'.

           

            

             

         
 
Historische oproep tot actie herbouw kerk na WO II 1945 Historische oproep tot actie herbouw kerk na WO II 1945
Op deze pagina willen we ook e.e.a. vertellen over de geschiedenis van ons kerkgebouw en onze gemeente. Hieronder kunt u de historisch oproep voor steun t.b.v. de herbouw van de kerk en pastorie lezen:Dit zijn de resten van de Gereformeerde Kerk Zetten


Broeders en Zusters, Vrienden en Vriendinnen,
Op 23 September 1944 werd Zetten bevrijd van de vijand. Vol enthousiasme ontvingen wij de bevrijders. Wie zou zich toen hebben kunnen indenken, dat leed en onheil nog moesten komen? Evacuatie van alle ingezetenen volgde spoedig. Velen onzer gingen op transport naar Brabant, anderen naar België. Het water kwam en onze huizen. Zetten lag in de vuurlinie! Kunt U zich voorstellen toen de bewoners na een evacuatie van omstreeks acht maanden weer thuis kwamen, wat ze van hun bezittingen na zo'n lang verblijf in den vreemde, terugvonden?

 
lees meer »
 
 
 

Inloggen

kerkdienst
datum en tijdstip 09-08-2020 om 10.00 uur
Gezamenlijke dienst in de Vluchtheuvelkerkmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om 10.00 uur
Gezamenlijke dienst met de Vluchtheuvelgemeente in De Rank.
I.v.m. Corona maatregelen aanmelden via tel. nr. 06-538 146 13meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 23-08-2020 om 10.00 uur
Gezamenlijke dienst in de Vluchtheuvelkerkmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 30-08-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten Vorming en Toerusting:
http://www.gele-boekje.nl


Disclaimer

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.