PKN
De Rank
 
Laatste nieuws Laatste nieuws

Erediensten in De Rank
Volgend op de versoepelingen door de overheid heeft de kerkenraad, rekening houdend met de concrete omstandigheden van ons kerkgebouw wat betreft ruimte en ventilatie, ten aanzien van de erediensten voor de maanden juli en augustus het volgende besloten:

* er zijn maximaal 60 zitplaatsen beschikbaar
* er kan worden meegezongen met het orgel, ondersteund door voorzangers
* koffiedrinken na de dienst is weer mogelijk
* er vindt registratie plaats van de aanwezigen
* collecteren bij het uitgang
* de “verkeersstromen” van de kerkgangers worden door coördinatoren begeleid
* de mondkapjesplicht vervalt
* Voor zover momenteel kan worden overzien zal in september de Kindernevendienst en de Oppasdienst weer van start kunnen gaan.

Uiteraard dienen de algemene randvoorwaarden zoals thuis handen wassen, ter plekke handen desinfecteren, thuisblijven in geval van klachten en de 1,5 m afstand in acht te worden genomen.
In de kerkenraadsvergadering van 25 augustus worden de maatregelen opnieuw beoordeeld aan de hand van de omwikkelingen omtrent het coronavirus.
Het is fijn om weer een stukje dichter bij het “normaal” te komen en elkaar te kunnen ontmoeten. De kerkenraad nodigt u/jullie dan ook van harte uit.

In de zomermaanden komen we afwisselend in de Vluchtheuvelkerk en De Rank bij elkaar. Zondag 4 juli wordt de dienst in de Vluchtheuvelkerk gehouden, waarin ds. J.M. Berghuis voorgaat.


Wij blijven de dienst online uitzenden, zodat u alle diensten thuis mee kunt beleven via de link rechts op deze pagina 'onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live'. 



Onze website:
Bent u lid van onze gemeente en wilt u toegang tot het afgesloten deel van onze website? Stuurt u dan een mail naar: derankwebsite@gmail.com. 

Website bijgewerkt 24-08-2021
terug
 
 
 

Inloggen

kerkdienst
datum en tijdstip 26-09-2021 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10.00 uur
Israelzondagmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10.00 uur
Gezamenlijke dienst met de Vluchtheuvelgemeente in De Rankmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 17-10-2021 om 10.00 uur
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten Vorming en Toerusting:
http://www.gele-boekje.nl


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.