PKN
De Rank
 
Plan voor extra bijdrage VVB Plan voor extra bijdrage VVB
Toelichting plan jeugd voor extra bijdrage VVB:
- Inleiding
We willen graag dat onze kerk blijft voortbestaan en daarop is het spreekwoord "de kinderen zijn de toekomst" zeer van toepassing. Helaas zien we de kinderen en ook de tieners, zeker in de zondagochtenddienst, niet vaak in grote aantallen komen. Er is ook geen eenduidig plan te bedenken, waardoor er ineens meer jeugdigen zich bij onze kerk aansluiten. Iedere groep heeft een eigen benadering nodig, niet alleen de kinderen en de tieners, maar ook hun ouders en grootouders. In feite geldt het voor alle gemeenteleden, want we beloven bij een doopdienst allemaal dat we de dopelingen zullen voorgaan in het geloof. Daarom hebben de jeugdouderlingen, in overleg met de jeugdraad, een plan bedacht waarbij iedereen baat heeft.


- Het plan
We willen, in ons eigen kerkgebouw, een toerustingsbijeenkomst organiseren voor alle gemeenteleden. Er worden dan verschillende workshops gegeven, allemaal gericht op kinderen en tieners, maar wel vanuit verschillende perspectieven. Het is dus voor iedereen die direct met de kinderen en tieners werken, denk hierbij aan de leiding van de kindernevendienst en de catechese. Maar ook voor contactpersonen van gezinnen, (oudere) gemeenteleden die de kinderen alleen op de zondagochtend zien (maar vaak niet spreken) en natuurlijk ook de ouders. Omdat samen eten verbindt, dus willen we de middag afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. Deze bijeenkomst begint om 15:00 uur duurt tot 19:00 uur. Tijdens deze middag is er oppas voor de 0 t/m 4 jarigen, net als leuke activiteiten voor de basisschoolkinderen en tieners.

- Het doel
We hopen dat met deze toerustingsbijeenkomst, iedereen in de kerk, van jong tot oud, geïnspireerd raakt om iets te doen om de jeugd zich meer thuis te laten voelen in de kerk. Bijvoorbeeld: Er zijn regelmatig kinderen in onze zondagochtenddienst, maar spreekt u deze kinderen ook wel eens aan? Of weet u niet goed wat u moet vragen om écht contact te maken? We hopen dat deze toerustingsbijeenkomst u verder op weg kan helpen. Zo willen we ook een kerk voor de jeugd worden, waarin iedereen zich thuis voelt en God kan vinden.

- De cijfers
We hopen dat de hele gemeente deelneemt aan deze toerustingsbijeenkomst. Er zal daarom een specialist ingehuurd worden om deze dag te organiseren. Denk hierbij aan de voorbereidende gesprekken over onze ideeën, het leggen van contacten met geschikte workshopleiders, oppassers, kinderleiders en een dagvoorzitter.
Na overleg met het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland komt de schatting van de totale kosten uit op € 4.990,-.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 
32 uur externe organisator € 70,- per uur € 2.240,-
8 workshopleiders € 150,- per workshop € 1.200,-
Activiteiten voor de kinderen en oppas   €    300,-
Catering € 12,50 per persoon € 1.250,-
     
Totaal   € 4.990,-
     

- Uw bijdrage
We willen aan u dit jaar een extra bijdrage vragen om deze toerustingsbijeenkomst te kunnen realiseren. Voornamelijk door het overlijden van oudere gemeenteleden, loopt de Vaste Vrijwillige Bijdrage sneller terug dan gedacht. Als iedereen een kleine extra bijdrage geeft, dan kunnen we in de loop van 2019 gezamenlijk genieten van een middag vol inspiratie, ontmoeting en nieuwe energie voor het betrekken van jongeren binnen onze kerk!

­- Het vervolg
We zijn vol hoop dat we het benodigde bedrag kunnen verzamelen en dat deze dag speciaal voor ons wordt georganiseerd. Daarna gaan we met een vaardig, creatief en gedreven team van jeugdouderlingen en jeugdraad hard aan de slag om de nieuwe kennis om te zetten naar de praktijk. Dit zou kunnen resulteren in nieuwe activiteiten, nieuwe gespreksgroepen, voorstellen van kleine aanpassingen van de dienst en/of het koffie drinken of misschien wel iets totaal anders waartoe we geïnspireerd raken tijdens de toerustingsbijeenkomst!

Kunnen we rekenen op uw bijdrage?
terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 19-06-2019 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
Overstapdienstmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2019 om 10.00 uur
Heilig Avondmaalmeer details

kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2019 om 16.00 uur
Heilig Avondmaal in kleine kringmeer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten Vorming en Toerusting:
http://www.gele-boekje.nl


Disclaimer


Privacyverklaring

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.